Elever må betale for leie av skole-pc

SKIEN (NRK): I løpet av tre år på videregående skole må elevene nå bruke hele stipendet på 3000 kroner for å leie pc fra skolen.

Rebekka Vågsland Lønnerød

MISFORNØYD: Rebekka Vågsland Lønnerød, leder for Elevorganisasjonen i Telemark, er lite fornøyd med den nye ordningen. Her står hun ved Skien videregående skole.

Foto: privat

Elever i Telemark får ikke lenger utdelt gratis pc når de begynner på videregående skole. I stedet må de bruke hele utstyrsstipendet de får fra Lånekassa.

– Det oppleves som urettferdig, og rett og slett feigt, forteller leder for Elevorganisasjonen i Telemark, Rebekka Vågsland Lønnerød.

– Bryter gratisprinsippet

Fra og med i høst vil det koste 1014 kroner å leie en skole-pc. Det har falt dårlig i smak hos lederen for Elevorganisasjonen. Hun mener flere må ut med egne penger for annet skoleutstyr.

– Med denne ordningen går man ikke lenger gratis på en videregående skole, og da bryter man gratisprinsippet, påpeker Lønnerød.

Ifølge Lånekassens nettside skal utstyrsstipendet dekke skolemateriell som bruk av bøker, skole-pc-er eller blant annet kokkeklær. Lånekassen har tre satser til de forskjellige utdanningsprogrammene, hvor det høyeste stipendet ligger på 3750 kroner. Dette stipendet går til blant annet studier som idrettsfag.

Ingen brudd

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal, er uenig med Lønnerød og mener den nye ordningen ikke er et brudd på prinsippet om en gratis skolegang for elevene.

Helge Galdal

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal, sier det finnes en ordning for elever som ikke vil bruke stipendet sitt på en pc.

Foto: Anne Lognvik

– Til nå har vi hatt en eksklusiv ordning i Telemark, og vi ønsker selvfølgelig å bruke midlene våre så mye som mulig for elevene.

Har denne ordningen vært litt ekstravagant, og har dere ikke råd til denne lenger?

– Det er Stortinget som har sagt at utstyrsstipendet kan brukes til slike anledninger, og da gjør vi det, sier Galdal.

Kom brått på

Skole-PC

Datamaskinen har blitt et viktig utstyr for læringen.

Foto: Bo Brekke / NRK

Kravet om leie av skolens datamaskiner kom som et sjokk for flere av studentene, som allerede har brukt opp stipendet sitt. Flere elever mener det har vært lite informasjon rundt den nye ordningen, forteller lederen i Elevorganisasjonen.

– Først nå får de beskjed om at stipendet skal bli brukt på en datamaskin.

Bestemt i god tid

Kravet for å leie skole-pc ble bestemt allerede under budsjettbehandlingen i fylkeskommunen sist høst. Eleven skal ikke legge ut for annet utstyr enn datamaskinen, forteller fylkesopplæringssjefen.

Fylkesopplæringssjefen forteller at det finnes en mulighet for de elevene som ikke vil bruke stipendet sitt på skolens datamaskin.

– Vi har en ordning hvor elever kan ta med seg sin egen datamaskin, og da blir stipendet ubrukt.

Men dette gjelder likevel bare elever på Bø, Hjalmar Johansen og Notodden videregående skoler.

For disse elevene blir det dette skoleåret innført en prøveordning hvor elevene i første klasse kan ta med egen datamaskin istedenfor å leie en fra skolen.