Slik rammer streiken deg i Telemark

Fra klokken 14 vil medlemmer i LO, Unio og YS gå ut i politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Det vil prege fylket vårt i to timer.

Streikebilde

Det er nok mange som vil merke streiken i ettermiddag. De ansatte i transportnæringen, skoler og barnehager er blant de streikende.

– Folk vil nok først og fremst merke streiken i forbindelse med transport, barnehager og SFO, men alle arbeidsplasser blir på et eller annet vis berørt, sier distriktssekretær i LO Telemark, Irene Bordier Haukedal.

Hun har ingen totaloversikt over hvilke arbeidsplasser som blir helt- eller delvis stengt under streiken, men ber folk om å undersøke dette selv.

Ulike streiketreff

Irene Bordier Haukedal

Distriktssekretær i LO Telemark, Irene Bordier Haukedal, går blant annet til streik mot flere midlertidig ansatte.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

Arbeidstakere fra LO, Unio og YS vil streike fra klokken 14–16 i ettermiddag, og ulike streikearrangementer vil bli holdt rundt om i fylket.

Hovedarrangementet i Telemark vil bli arrangert i Rådhusamfiet i Porsgrunn fra klokken 15, og det vil bli holdt liknende arrangementer på Teledølen på Notodden og på Rjukanhuset.

– Hovedarrangementet vil bli holdt i Porsgrunn, og der håper vi å samle flere tusen. I tillegg vil det bli holdt flere småarrangementer rundt omkring i fylket, forteller Haukedal.

Les også: I dag stopper Norge

Les også: Slik rammes du av storstreiken

Streiker mot endringer

Fagforeningene går til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. De går blant annet til kamp mot mer midlertidig ansettelser i arbeidslivet.

– Vi streiker for å forsvare verdens beste arbeidsmiljølov og verdens veste arbeidsliv. Det regelverket vi har i dag, gjør at Norge har flere sysselsatte og færre arbeidsledige enn noe annet land. Men vi mener at regjeringens forslag vil redusere muligheten for å opprettholde det gode arbeidslivet, sier Haukedal.

Hun mener flere midlertidig ansatte ikke er løsningen for å få flere ut i arbeid.

– Erfaringer i andre land viser at flere midlertidige ikke er veien å gå. Det skaper ikke flere jobber, kun flere midlertidige og dermed færre faste. Det hjelper ikke de som står utenfor arbeidslivet i dag at de som står innenfor får det mer usikkert.