Skværer opp i konfliktrådet

Stadig flere skværer opp i konfliktrådet etter mobbing på nett og telefon.

Digital mobbing

Norge er på europatoppen i nettmobbing, viser undersøkelsen gjort av Microsoft og nasjonale nettmyndigheter.

Foto: NRK

Sladder, sårende utsagn, ufordelaktige bilder, usanne påstander og grove trusler florerer stadig oftere på de digitale treffpunktene.

– Jeg fikk høre at jeg var ei feit, stygg jente og slikt. Det var ikke noe særlig hyggelig å høre, sier Jeanett Johansen. Hun går på Mæla ungdomsskole i Skien og er en av svært mange unge som har vært utsatt for mobbing på nett.

mobbing

Jeanett Johansen fra Skien opplevde å bli mobba på Internett.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

Les: Anonym nettmobbing øker

Les også: Vil ha mobbe-bøter i norske skoler

Gro Jørgensen

Informasjonssjef for konfliktrådene i Norge, Gro Jørgensen, sier mobbing er ferskvare og må tas ved rota kjapt.

Foto: Kristin Rivrud / NRK

Bare et fåtall av sakene blir anmeldt. Likevel behandlet konfliktrådene i Norge 34 prosent flere slike mobbe- og trusselsaker i fjor enn fire år tidligere.

– Stadig flere synes at et frivillig møte i konfliktrådet er bedre enn en politisak. Det sier Gro Jørgensen, som er informasjonssjef for konfliktrådene i Norge.

– Innser hva de har gjort

– Mobbing er ferskvare. Det må tas kjapt, og det kan konfliktrådet gjøre. Her møtes offeret og mobberen og snakker om det som har skjedd. Slik kan de få til en forståelse av det som har skjedd, sier Jørgensen.

– Det er mange tårer og mange følelser som kommer fram i møtene hos oss. Vi ser klart at en del mobbere innser der og da hvor galt det er det de har gjort, sier Jørgensen.

– Dette er tøft for mange mennesker?

Dette er tøft. Det er ikke tvil om at dersom en blir mobba over lang tid, vil dette gå ut over livskvaliteten til den som blir mobba. Derfor er det så viktig å ta fatt i dette tidlig, sier Jørgensen.

Verstinger

I Norge opplyser halvparten av ungdommene at de er blitt mobbet på Internett. To av ti sier de mobbes jevnlig på nettet.

Det viser en undersøkelse som ungdom mellom 14 og 18 år i ni europeiske land har deltatt i. Undersøkelsen er nylig gjennomført av selskapet Microsoft og nasjonale nettvettmyndigheter.

Nordmenn mobber mest på nett

Her er planen som stopper mobbing