Skole bortviste psykisk utviklingshemmede

SKIEN (NRK): To psykisk utviklingshemmede elever ved en videregående skole i Telemark ble bortvist fra skolen på grunn av utfordrende adferd. Det er brudd på loven, mener fylkesmannen i Telemark, som har opphevet vedtaket.

Blir ikke fulgt opp etter vold

Psykisk utviklingshemmede ble bortvist fra en videregående skole i Telemark

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Vi møter de samme lovbruddene over hele landet, sier generalsekretæren i Norsk forbund for utviklingshemmede, Jens Petter Gitlesen

Fylkesmannen har fått klager fra foresatte til to elever ved den samme videregående skolen. I begge tilfellene forsøkte skolen å sette sammen et opplegg for at elevene skulle få den opplæring de har krav på.

Uenighet om betaling

Men på grunn av utagerende adferd ga skolen opp og bortviste i stedet elevene. Og dermed sto de uten opplæring på en videregående skole, slik loven krever at de skal ha.

Sakene er klaget inn for fylkesmannen, som har opphevet vedtaket skolen har gjort, og bedt fylkeskommunen behandle saken på nytt. Samtidig sier fylkesmannen at ingen skole har rett til å bortvise elever. Det må gjøres av skolens eier, det vil si fylkeskommunen.

Det virker som om elevene har blitt en kasteball mellom elevenes hjemkommuner og fylkeskommunen om hvem som skal betale. Og de er heller ikke enige om hva som er helsehjelp og hva som er opplæring. Det er meget uheldig, sier Solrun Fleischer, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Telemark

Solrun Nistad Fleischer

Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Telemark, Solrun Fleischer

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Hun er krystallklar på at skolen og fylkeskommunen må finne en løsning.

Dersom ikke denne dialogen fører fram, må man i ytterste konsekvens vurdere rettslige skritt, skriver i utdanningsdirektøren et brev til fylkeskommunen

Eksempler fra hele landet

– Dette er to vanskelige saker, men vi har ikke hatt den kompetansen som er nødvendig for å gi den opplæring elevene har krav på, sier opplæringssjef i Telemark fylkeskommune, Helge Galdal.

Helge Galdal

Hege Galdal, fylkesopplæringssjef i Telemark fylkeskommune

Foto: Anne Lognvik / NRK

Han sier at de nå vil få tak i denne kompetansen og håper at begge sakene vil la seg løse i løpet av kort tid. Han tilbakeviser at det er økonomiske årsaker som gjør at elevene ikke får undervisning.

Disse eksemplene er ikke enestående for Telemark. Vi har eksempler på det samme over hele landet. Fylkeskommunene begår lovbrudd ved at elever bortvises eller ikke får god nok undervisning.

Det sier forbundsleder Jens Petter Gitlesen i Norsk forbund for utviklingshemmede.

Jens Petter Gitlesen

Jens Petter Gitlesen, forbundsleder i Norsk forbund for utviklingshemmede.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Det er opprørende at de bortvises, men dersom de er så heldig å få et tilbud på en videregående skole er det ofte mangelfullt og uten et skikkelig system, sier Jens Petter Gitlesen.