Skieventyr trenger akutt hjelp

Norsk Skieventyr i Morgedal trenger akutt pengehjelp, men fylkeskultursjefen sier nei.

Norsk Skieventyr, Morgedal

Norsk Skieventyr i Morgedal må reparere taket på museumsbygget på grunn av vannskader.

Foto: Børre Karterudseter / NRK

– Vi har kommet i en veldig utfordrende situasjon. Det er store uforutsette vedlikeholdsbehov og vi er bare nødt til å finne en løsning.

Dag Rorgemoen, direktør for Vest-Telemark Museum

Dag Rorgemoen, direktør for Vest-Telemark Museum, håper det blir en løsning på pengeproblemene.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Det sier Dag Rorgemoen som er direktør for Vest-Telemark Museum. Museet eier og driver Norsk Skieventyr, som er navnet på et bygg som tar for seg norsk ski- og polarhistorie. Her kan reisende stoppe for å ta del i historien, gjennom utstillinger og filmfremvisninger.

Nå opplever bygget store vannskader på taket, som fører til at vann renner ned i utstillingshallen når det regner.

Finlands første femmil

På Norsk Skieventyr vises ski- og polarhistorie. Bildet viser Finlands første femmil.

Foto: Norsk Skieventyr

Søker om 300.000 kroner

Reparasjonene på taket vil koste 600.000 kroner. Kviteseid kommune gir 200.000 kroner, mens Sparebanken Sør vil gi 100.000 kroner. Resten av pengene har museet søkt om å få dekket av fylkeskommunen. Men fylkeskultursjef Lars Haukvik vil avslå søknaden:

– Vi har ikke penger til å støtte oppunder. Vi gir våre museer en fast livsstøtte som må dekke de vedlikeholdsbehovene som oppstår, sier Haukvik.

Han sier han har forståelse for at Vest-Telemark Museum søker om støtte.

– Det er veldig uheldig at vi opplever sånt på våre bygninger og at vi må ha ekstraordinære reparasjoner, sier han.

Fylkeskulturutvalget behandler søknaden fra museet onsdag, og Rorgermoen håper politikerne vil se saken på en annen måte enn det administrasjonen gjør.

– Hvis ikke må vi redusere tilbudet for å frigjøre midler, sier direktøren.