Skattefradrag i pelsdyrnæringen

Høyres landbrukspolitiske talskvinne, Ingunn Foss, sier hun forstår motbøren på regjeringas forslag om nye skatteregler for landbruksnæringa. Men Foss påpeker at avgjørelsen skal tas av Finansdepartementet. Forslaget går ut på at blant annet bønder som driver med pelsdyr eller dyrker blomster, kan miste et skattefradrag, skriver Nationen i dag. Pelsdyrbonde i Nissedal, Arnt Erik Evja, sier det kan ødelegge for hele drifta.