NRK Meny
Normal

Bommotstanderne sprettet champagnen

Den blå regjeringa øker vegbevilgningene med nærmere 100 millioner kroner i sitt statsbudsjett. Nå vil bommotstanderne redusere Bypakke Grenland.

Bommotstander Tommy Ballestad spretter champagnen.
Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

I den blå regjeringens første statsbudsjett skal samferdselssektoren styrkes. I Telemark innebærer det at fylkeskommunen kan få et rentefritt lån på 83 millioner kroner, samt 15 millioner kroner til vedlikehold.

Dette kommer i tillegg til økningen på 27 millioner kroner som allerede lå inne i statsbudsjettet fra den rødgrønne regjeringa.

Thorleif Fluer Vikre og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet

Partikameratene Fluer Vikre og Hoksrud skålte for statsbudsjettet og vegpenger til Telemark.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) kom med nyheten i Lilleelv-krysset i Porsgrunn sentrum. Et av fylkets største flaskehalser i trafikken.

Hoksrud mener ekstra vegpenger kan brukes til utbedringen av Lilleelv-krysset, og dermed redusere behovet for bompenger i Bypakke Grenland.

– Den rødgrønne posisjonen i fylkeskommunen har utfordret oss på penger. Her er pengene. Så får vi se om det er rødgrønne politikere som ønsker å redusere bompengeutgiftene.

Hoksrud mener det er mulig å sette ned prisen på bompasseringer i Bypakke Grenland, og at det kan bli færre innkrevingspunkter.

Det blir moro å gå inn i en debatt der de rød-grønne har hatt åtte år på å vanskjøtte vegnettet, mens Høyre og Fremskrittspartiet i regjering bruker tre uker på å få til en stor økning.

Thorleif Fluer Vikre, gruppeleder for Fremskrittspartiet i fylketinget / Thorleif Fluer Vikre

Sprettet champagnen

Tommy Ballestad startet bomaksjonen i Grenland i protest mot Bypakke Grenland. Han sprettet champagnen og delte gledelig med Hoksrud og andre politikere i dag.

– Det er fantastisk at det kommer penger. Nå gjelder å få plassert disse pengene i riktig prosjekter. Det skal vi kjempe for.

Fremskrittspartiets gruppeleder i fylkestinget, Thorleif Fluer Vikre, var en av de andre politikerne som skålte for statsbudsjettet i dag.

Han forventer at pengene blir brukt på å investere i Grenland.

– Dette er ekstrapenger. Fylkeskommunen skal fremdeles investere 100 millioner kroner i de andre fylkesvegene, så derfor mener jeg økningen bør gå rett inn i Bypakke Grenland.

Skålte for statsbudsjettet

Kåre Fostervold (Frp), Thorleif Fluer Vikre (Frp), Tommy Ballestad (Bomaksjonen i Grenland), Bård Hoksrud (statssekretær Frp) og Unni Brekka Kiøsterud (H) skålte for ekstra vegpenger.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Glede i fylkeskommunen

– Vi er også glade for at den nye regjeringen ytterligere ønsker å asfaltere og ruste opp Telemarks fylkesveger og å redusere vedlikeholdsetterslepet, skriver fylkesvaraordfører Lise Wiik i en pressemelding fra Telemark fylkeskommune.

Wiik trekker også fram finansieringen av et annet vegprosjekt i Telemark.

– Vi registrerer med glede at utbygging av E134 Seljord-Åmot skal gjøres med statlige midler og uten bompenger.