Normal

Skal spare millioner på energi

Skien skal spare sju millioner i året ved hjelp Caverions energieffektiviserings-modell.
Selskapet Caverion garanterer at kommunen skal bruke 30 prosent mindre energi de neste årene. Overskuddet går til kommunen.

Initinativtakerne

En utelukkende positiv gjeng på balkongen i Skien rådhus. fv. Frode Olav Gjerstad (seniorrådgiver i Enova), Patrik Hjertkvist (seniorrådgiver i Caverion), Øystein Fjellheim (seniorrådgiver og fagansvarlig for energieffektivisering i Caverion), Peter Kildal (direktør i Caverion), Roar Andersen (Salgs- og markedsdirektør i Caverion), Anita Ballestad (eindomssjef i Skien) og skiensordfører Hedda Foss Five.

Foto: Susanne Flølo / NRK

Gimsøy Ungdomsskole er et av 37 kommunale bygg i Skien som har iverksatt tiltak for å spare energi.

– Den her er helt kald, den går ikke og bruker ingen strøm. Bare her sparer kommunen ganske mye penger.

Tor Arne Sannerholt, vaktmester på Gimsøy Ungdomsskole, er full av entusiasme over tiltakene som er satt i gang fra kommunens side for å spare energi på skolen.

Skryter av Skien

Entusiasmen er Sanneholt ikke alene om. Selskapet Enova, som jobber med miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, og som bidrar til utvikling av energi- og klimateknologi, har spyttet inn 7,9 av totalt 38 millioner kroner som Skien skal bruke på prosjektet.

– Skien kommune har tatt tak i mange bygg og gjør omfattende tiltak. Det er et veldig godt eksempel på hvordan en kommune skal planlegge og gjennomføre energieffektivisering, sier Frode Olav Gjerstad, seniorrådgiver i Enova.

Vaktmester Tor-Arne Sannerholt

Tor-Arne Sannerholt viser fornøyd frem et av tiltakene som Skien kommune, i samarbeid med Caverion, har installert for å spare energi på Gimsøy Ungdomsskole.

Foto: Susanne Flølo / NRK

Sparer millioner

Skien kommune har investert 38 millioner kroner i Caverions EPC-prosjektet (Energy Performance Contracting), som skal hjelpe kommunen å spare om lag 30 prosent energi de neste seks til sju årene. Caverion garanterer besparelse, og dersom de ikke holder mål må de selv punge ut. Eiendomssjef i Skien kommune, Anita Ballestad roser sammarbeidet de har hatt i prosessen.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid helt fra starten av, både med de som utfører og også vi som byggherre, sier Ballestad.

Et av tiltakene selskapet Caverion har installert, er et system som lar vaktmestere og kommunen overvåke luftkvaliteten i offentlige bygg på avstand, og dermed sikre at ventilasjonssystemene som er installert gir riktig luftkvalitet.

Vinn-vinn-situasjon

Kontrakten mellom kommunen og Caverion varer i seks til sju år, og lover å gi Skien betydelig reduksjoner i energibruk, og dermed millionbesvarelser.

– Jeg blir veldig stolt av å høre at Skien er en foregangskommune, det må vi bare fortsette med. Dette er framtiden, en ting er miljøhensynet, men også at det er økonomiske innsparinger som vi kan bruke på skole, barnehage og eldreomsorg. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier ordfører i Skien, Hedda Foss Five.