Skal kartlegge livsstilen til ungdommen

SKIEN (NRK): For første gang vil det bli gjennomført en undersøkelse som omfatter ungdom og livsstil i hele fylket.

Telemark fylkeskommune

Rådgiver i statistikk og analyse Kjersti Nordgård Aase (til høyre) og rådgiver i videregående opplæring Mona Kluck i Telemark fylkeskommune håper så mange som mulig vil svare på undersøkelsen.

Foto: Eirik Haugen / NRK

Rådgiver for statistikk og analyse i folkehelseteamet i Telemark fylkeskommune, Kjersti Nordgård Aase, forteller at det tidligere kun har vært enkelte kommuner som har deltatt.

– Det at vi nå har en fylkesundersøkelse, hvor alle ungdomsskolene og de videregående skolene deltar, er nytt i Telemark.

Levekårsundersøkelse

Plakat

Ungdomsbedriften Consilium fra Hjalmar Johansen videregående skole har utarbeidet plakater for å gjøre undersøkelsen kjent.

Undersøkelsens formål er å kartlegge telemarksungdommens livsstil.

– Vi håper undersøkelsen vil fortelle mye om den lokale oppvekstsituasjonen. Rundt 10 000 ungdommer i fylket vil få tilbud om å svare. Vi håper selvfølgelig at så mange som mulig vil ta seg tid til å svare, sier Nordgård Aase.

Nordgård Aase forklarer videre at spørsmålene i undersøkelsen vil omfatte blant annet skole, fritidsaktiviteter, psykisk- og fysisk helse, selvbilde, og rusmiddelbruk.

Les også: Elever i Porsgrunn ønsker politikk på timeplanen - Telemark

Vil bli brukt til utvikling

Hun sier at resultatene vil bli presentert senere i år.

– Vi vil bruke dem til å utvikle våre tjenester. For eksempel kvalitetsutvikling i videregående skole og utvikling av ungdomspolitikken. Resultatene vil bli presentert i en stor fylkesrapport, som lanseres på en konferanse i Kragerø i oktober.

Undersøkelsen vil bli foretatt hvert tredje år i årene fremover.

– På den måten vil vi få et bilde for hele fylket, sier hun.

Gode tilbakemeldinger

Norgård Aase påpeker at lignende undersøkelser tidligere har fått gode tilbakemeldinger.

– Det ble gjennomført en tilsvarende fylkesundersøkelse i 2013 i Vestfold. Den var en stor suksess for dem, fordi det avdekket mange lokale forhold og utfordringer, avslutter Nordgård Aase.