Skal bekjempe vold mot barn

SKIEN/LANGESUND (NRK): Politimester i Telemark, Rita Kilvær, tror arbeidet med å bekjempe vold mot barn vil være et av hovedområdene til det nye politidistriktet for Telemark, Vestfold og Buskerud.

Rita Kilvær

VIL BEKJEMPE VOLD MOT BARN: Politimester i Telemark Rita Kilvær, tror det er mulig med bedre spesialisering med nytt politidistrikt.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Skadene er enorme. Når barn mellom 0 og 3 år opplever vold, er skadene så dyptgripende at et helt liv blir satt på spill.

Det sier Øyvind Aschjem. I 35 år har han jobbet med problematikk rundt vold mot barn, han er glad for å høre at politimesteren tror på ytterligere satsing på å trygge barns hverdag.

– Det som har skjedd de siste årene, med hensyn på tiltak mot vold mot barn, er enestående. Det er egentlig ganske store framskritt, og når det nye politidistriktet vil prioritere vold mot barn som et satsingsområdet, så er det selvfølgelig en veldig god nyhet.

Øyvind Aschjem

Øyvind Aschjem har jobbet med problematikken vold mot barn i 35 år.

Foto: Ragnhild Irene Skaara / NRK

Med økt kompetanse, og økt satsing vil man avdekke flere tilfeller av vold mot barn, mener Aschjem:

– Spesialiseringen av kunnskap vil føre til en ytterligere oppdagelse og beskyttelse for utsatte barn. I løpet av ti år har anmeldelsene om vold mot barn, økt med 700 -800 per år.

Les også:

– Mer slagkraftig

Den store økningen av anmeldelser er et bevis på at arbeidet fungerer, sier politimester i Telemark, Rita Kilvær:

– Det handler om at mørketalla nå blir synlige, vi trenger å ta vare på de aller mest utrygge i samfunnet.

Kilvær tror at den nye reformen vil gjøre det lettere for distriktene å frigjøre det som trengs for å spesialisere seg inn mot ulike områder.

– Sammen blir vi for små, vi klarer ikke å gi god polititjeneste på kompliserte områder. Får vi lov til å være sammen, blir det flere som kan spesialisere seg, og vi kan bli mere slagkraftige.

– Lytt til barna

Aschjem tror at i tillegg til økt satsing fra politiet bør vi alle følge mer med når barn forsøke å fortelle oss noe.

– Barn ytrer seg om vold på mange ulike måter, alt fra å isolere seg til å utagere i form av selvskading eller sinne. Jeg tror vi må være flinke til å spørre barna hvordan de har det, og spørre foreldrene hvordan barna har det hjemme.

– Vi trenger en grad ansvarliggjøring også i forhold til foreldreskapet som vi har unngått å ta opp. Hvis vi greier å mane foreldre til ansvar, vil barn lettere kunne beskyttes, sier Aschjem.