NRK Meny
Normal

Sjukehuset skal bli meir produktive

Sjukehuset Telemark tek sikte på å kutte 65 årsverk neste år for å redusere kostnadene og auke aktiviteten for å tene meir pengar.

Sykehuset Telemark

MÅ KUTTE ÅRSVERK: Sjukehuset skal kutte kostnader og auke inntektene neste år for å bli meir produktive og gå med overskot.

– Det er gjort ein gjennomgang i dei ulike klinikkane som viser at dette er mogleg utan at det går ut over tryggleiken for pasientane og kvaliteten.

Det seier styreleiar Per Anders Oksum som fortel at det er litt over 3000 tilsette ved Sjukehuset Telemark.

– Det er for høg bemanning i forhold til dei aktivitetane som blir gjort på Sjukehuset Telemark. Det er for høge kostnader og for liten, kalle det gjerne produktivitet, ved sjukehuset.

Medisinsk må ta største nedbemanninga

Per Anders Oksum

STYRELEIAR: Per Anders Oksum er styreleiar ved Sjukehuset Telemark.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Oksum seier det er ingen endring på det forslaget som sjukehusdirektør Tom Helge Rønning la fram for styret. I det forslaget var det medisinsk klinikk som hardast råka av sparekniven.

– Det er medisinsk klinikk som må ta den største nedbemanninga. Dette handlar ikkje berre om nedbemanning, men også auka inntekter gjennom meir aktivitet ved sjukehuset.

– I forslaget frå sjukehusdirektøren var det også eit krav om å spare 13,2 millionar kroner på klinikk for psykisk helsevern og rus. Noko som svarar til ein heil sengepost på 11 senger. Er dette EI rett avgjerd?

– Ja slik eg har forstått det så er det det. For dette er ein del av dei sengene som ikkje er i aktiv bruk.

Oksum meiner det ikkje er ei nedlegging av avdelingar, men i staden ei omdisponering innanfor psykisk helsevern.

Dei tilsette må bli meir produktive

Styret ved Sjukehuset Telemark har i dag vedteke å forbetre resultat for Sjukehuset Telemark med 70 millionar kroner i 2017, samanlikna med i år.

– Det eine elementet er å spare kostnader. Det gjeld talet på årsverk, men det gjeld også innkjøp av tenester og materiell. Det andre er å auke aktiviteten og utføre fleire oppgåver i forhold til dei tilsette vi har.

Oksum peikar på at Sjukehuset Telemark har den lågaste produktiviteten innanfor Helse Sør-Øst.

– Andre tilsvarande sjukehus klarar å få dette til. Og då er eg heilt sikker på at Telemark også kan få dette til, seier Oksum.

Helse-Sør- Øst har i dag godkjent at styret går vidare med planane om strålesenter og nytt sjukehusbygg.

 • 9.500 kroner i bot for råkjøring

  En mann i 30-åra er i Nedre Telemark tingrett dømt til å betale en bot på 9500 kroner for å ha kjørt for fort på E18 i Bamble. Farten ble målt til 97 km i timen i 70-sona.

 • Månadstak for tyngre køyretøy

  Fylkesrådmannen i Telemark tilrår at det blir innført passeringstak på bompasseringar for tyngre køyretøy som er utstyrt med elektronisk brikke. Dei vil da bli fakturerte for maksimalt 60 passeringar i månaden slik ordninga er for lettare køyretøy.

 • Samanslåing av NAV-kontor

  Den 20. desember skriv NAV-kontora i Nome, Sauherad og Bø under på ein avtale om å slå saman kontora. Hovudkontoret skal ligge i Bø, mens Ulefoss får avdelingskontor og Sauherad ein kontorstad som kan brukast ved høve.

  NAV-skilt
  Foto: Pål Tegnander / NRK
 • Vil endre lov om erstatning

  Ap vil endre lova om valdsoffererstatning for å sikre at folk faktisk får pengane. I enkelte saker har Kontoret for valdsoffererstatning avslått å utbetale erstatning. Stortingsrepresentant for Telemark, Lene Vågslid, seier det er urimeleg.

  Lene Vågslid
  Foto: Anne Lognvik / NRK