Sjømann får saken prøvd i Strasbourg

Sjømannen fra Drangedal i Telemark ble sagt opp fordi han var over 62 år. Nå tar Fellesforbundet for sjøfolk saken helt til Strasbourg.

Arne Eikhaugen

Fra venstre: Arne Eikhaugen, advokat Erik Råd Herlofsen og Leif R. Vervik i FFFS.

Foto: Tora Herud

Arne Eikhaugen følte seg uverdig behandlet da han ble sagt opp av fergeselskapet Nye Kystlink fordi han var over 62 år. Han tok saken til Høyesterett, uten å vinne frem.

Nå har Fellesforbundet for sjøfolk klaget aldersgrensen og Norge inn for Den Europeiske Sosialpakten i Strasbourg.

Når en sjømann blir 62 år mister vedkommende oppsigelsesvernet. Han kan få lov til å seile, men på rederens nåde. Det er det denne saken handler om, sier formann i Fellesforbundet, Leif Vervik.

– Brukte alderen som påskudd

Arne Eikhaugen jobbet som elektriker i Nye Kystlink sine ferger. Han ble ansatt etter han hadde fylt 62 år, men det var likevel alderen som ble brukt som begrunnelse da han ble sagt opp.

– Jeg jobbet der i to-tre år. Så fikk jeg plutselig beskjed om at jeg var oppsagt på grunn av aldersgrensen på 62 år. Jeg spurte dem om de hadde noe å utsette på jobben jeg hadde gjort, og det hadde de ikke, forteller han til NRK.no.

Han ble tilbudt en midlertidig kontrakt, men valgte heller å ta saken til rettsvesenet. På hagebordet hjemme på gården ligger en tjukk bunke med papirer fra alle rundene i retten.

– Det første punktet er jo hvorvidt oppsigelsen er ugyldig. Det som følge av at aldersgrensen for sjøfolk kan være i strid med loven om aldersdiskriminering, sier han.

Stilles spesielle krav

Sjømannsloven gir anledning til å si opp sjøfolk som har fylt 62 år og som har opptjent sjømannspensjon, uten annen begrunnelse enn alderen. Bakgrunnen for denne aldersgrensen er at det stilles spesielle krav til sjømannsyrket fordi det kan være større psykisk og fysisk arbeidspress enn det som er normalt for arbeid på land.

Sjøfolk over 62 år har derfor ikke noe oppsigelsesvern.

– Jeg synes sjøfolk generelt blir svært dårlig behandlet. De samme reglene bør gjelde for sjøfolk og på land, sier han.

Saken til Eikhaugen har gått gjennom det norske rettssystemet, uten at han har vunnet frem. Høyesterett mente også at aldersgrensen ikke var diskriminering, og Fellesforbundet for sjøfolk har derfor tatt saken vidare til Sosialpakten fordi de meiner det er en viktig prinsippsak.

– Vi mener at folk selv må få si stopp når de mener at det er stopp. Sjømannslegen bør også garantere at de som vil reise er i god form, sier Leif Vervik.

– Viktig prinsippsak

Dette er den første saken Norge får mot seg under Den Europeiske Sosialpakten, som ligger under Europarådet.

Høyesterett sier dette ikke var aldersdiskriminering og vi finner argumentene overbevisende. Derfor vil vi argumentere langs de samme linjene, sier advokat Fanny Platou Amble hos Riksadvokaten.

Tilbake i Drangedal blar Arne Eikhaugen i papirbunken. Han håper sjøfolk skal få samme arbeidsrett som de som jobber på land.

– Hvis vi vinner frem så mener jeg det er verdt det, sier han.