NRK Meny

Sjekker hjernesykdom

Villreinen som døde etter lynnedslag på Hardangervidda fredag, skal bli testa for den dødelige hjorteviltsykdommen skrantesyke (CWD) Knut Nylend i Statens Naturoppsyn sier de benytter anledningen til å sjekke om noen er smittet. Det er så langt bare funnet noen få tilfeller av sykdommen i Norge. I alt 322 villrein døde i området mellom Møsvatn og Kalhovd.

Døde villrein på Hardangervidda
Foto: Håvard Kjøntvedt / SNO