Over tusen møtte opp på streikemarkering

Flere tusen telemarkinger samler seg nå for å protestere mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Se appellene direkte fra rådhusplassen i Porsgrunn fra klokka 14.50.

Streikemarkering i Porsgrunn

Over tusen mennesker møtte opp på streikemarkering i Porsgrunn idag. Det mener LOs distriktssekretær, Irene Bordier Haukedal er et signal regjeringen bør lytte til.

Det er arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio og YS som står bak den politiske streiken. I Telemark er hovedarrangementet lagt til rådhusplassen i Porsgrunn, men det foregår også markeringer på Teledølen på Notodden, på Rjukanhuset og i Kragerø.

Slik rammer streiken deg i Telemark

Streikemarkering i Porsgrunn

Over tusen personer har møtt opp på streikemarkering i Porsgrunn.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

Politiet underholder

Irene Bordier Haukedal

LOs distriktssekretær, Irene Bordier Haukedal.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

– Vi streiker for å forsvare verdens beste arbeidsmiljølov og verdens beste arbeidsliv. Det regelverket vi har i dag, gjør at Norge har flere sysselsatte og færre arbeidsledige enn noe annet land. Det sier LOs distriktssekretær, Irene Bordier Haukedal, som leder arrangementet i Porsgrunn. Der blir det appeller fra representanter fra flere ulike fagforeninger.

  • Rolf Jørn Karlsen, Fellesforbundet
  • Kollbjørg Ødegaard, Utdanningsforbundet
  • Ellen Årøen, YS og Delta
  • Wenche Jansen Tveitan, LO
  • Sigrunn Gundersen Øygarden, Norsk Sykepleierforbund Telemark
  • Ungdommens appell, ved LO-ungdommen

Under arrangementet blir det også musikalske innslag ved politiorkesteret Blanke Messingen.

blanke messing

Politibandet Blanke Messingen spiller under streikearrangementet i Porsgrunn.

Rammer mange

Den politiske streiken rammer i hovedsak SFO-tilbudet og barnehager flere steder. Bare i Porsgrunn stenger ni kommunale barnehager og ti skoler må stenge SFO-tilbudet til de minste elevene. Dermed må mange foreldre endre arbeidsdagen for å hente sine små.

Organisasjonene som står bak den politiske streiken har ingen totaloversikt over hvilke arbeidsplasser som rammes av streiken. Siden dette er en politisk streik er det frivillig for de fagorganiserte om de vil delta.