Se bilder fra storøvelsen her:

Scenarioet det øves på utenfor Langesund er en kollisjon mellom to skip der havaristen var på veg til Rafnes med ammoniakk. Brannfolk fra Bergen og Oslo skal ombord i havaristen.

Storøvelse i Langesund