Normal

Usikkerhet på Jomfruland

Innbyggerne på Jomfruland usikre på hva som vil skje dersom øya blir rammet av fugleinfluensa.

 

Innbyggerne på Jomfruland er usikre på hva som vil skje med øya dersom den blir rammet av fugleinfluensa. Ole Gundersen er sikker på Jomfruland vil bli rammet fugleinfluensa. Myndighetene sier at beredskapsplanene klare, men Gundersen etterlyser konkret informasjon om hva som vil skje.

Blir det sikkerhetssoner?

- Noe av det vi er spent på er konsekvensene hvis eller når fugleinfluensaen kommer, ikke minst om hvilke konsekvenser det kan bli for oss fastboende dersom det blir etablert sikkerhetssoner. Vi vet ikke hva slike soner vil bety for elever som skal til skolen på Skåtøy eller fastboende som skal til arbeid i Kragerø. Og hva med folk som kommer fra byen og har arbeid på øyene, spør Gundersen.

Selv må han reise til Kragerø i jobbsammenheng. Men han er usikker på om det vil være mulig dersom Jomfruland blir rammet av fugleinfluensa og at det blir innført sikkerhetssone på øya.

 

Ole Gundersen
Foto: Anette Lieng Håkonsen / NRK

Riis-Johansen forsikrer

Gundersen har selv bedt landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen om å informere befolkningen eventuelle sikkerhetstiltak.

- Landbruksministeren sa til meg på årsmøte i Telemark Senterparti at planene var klare, myndighetene ute i distriktene hadde fått beskjed. Da etterlyste jeg informasjon helt ut til folket.

Ole Gundersen sier at han har en mistanke om at mangelen på informasjon skyldes at myndighetene ikke ønsker å skape unødig frykt. Personlig tror han at dersom fastboende og turister får informasjon, så vet de hva de skal forholde seg til. Da blir det ikke unødig spekulasjon og engstelse.