Satser 300 millioner på ny fabrikk på Herøya

Kongsberg Cable Systems ferdigstiller nå de siste planene for en ny kabelfabrikk i Porsgrunn. Det kan bety 80 nye arbeidsplasser.

Jørn Markar, Direktør Kongsberg Cable Systems

SATSER STORT: Jørn Markar, direktør Kongsberg Cable Systems, frister med 80 nye arbeidsplasser på Herøya i Porsgrunn i nær fremtid.

Foto: Kongsberg Cable Systems

Generalforsamlinga i Kongsberg Cable Systems har nå godkjent byggeplanene og finansiering av 300 millioner kroner til ny kabelfabrikk på Herøya i Porsgrunn.

Selskapet på Notodden flytter på sikt all sin virksomhet til Porsgrunn. Nå nærmer det seg grønt lys for å bygge den nye kabelfabrikken.

– To av maskinene våre er klare for Norge. De andre vil bli levert i løpet av mai/juni-måned. Fabrikk med produksjonslinjer kan være operativt fra neste sommer på Herøya, sier direktør Jørn Markar i Kongsberg Cable Systems.

Ikke rammet av oljekrisa

Signering av kontraktene med Herøya Industripark er like rundt hjørnet. Kongsberg Cable System har 80 ingeniører i Magdeburg i Tyskland som utvikler kablene, men produksjonen skal skje i Norge med like mange ansatte, sier Markar.

Kabeltromler

Dimensjonene på tromlene som kablene blir samlet på, er store.

Foto: Kongsberg Cable Systems

Selskapet skal produsere opp til seks tusen meters lange kabler til en rekke formål, blant annet til oljevirksomhet. Markar sier at krisa i oljeindustrien ikke har rammet dem.

– Nei, det er heller omvendt. For det første vil olje- og gassvirksomheten maksimalt utgjøre cirka 20 til 25 prosent av omsetninga vår. I tillegg vil produktene våre være med å justere risiko og kostnader ved olje- og gassutvinning. Vi er i den unike situasjonen som markedet etterspør når prisen går ned.

Les flere nyheter fra Herøya Industripark:

Satser også i Midtøsten

– Dere vil også satse i Dubai. Kan det gå på bekostning av satsinga i Norge?

– Nei, det er i tillegg. All produksjon i Norge vil betjene det europeiske og amerikanske markedet. Dubai vil levere i Midtøsten, Asia og Afrika, sier Markar.

Leder av Etablering og Utvikling på Herøya Industripark, Gard Madsen, bekrefter de tar sikte på å undertegne avtalen i slutten av november.

Madsen har fått muntlig beskjed om at Kongsberg Cable Systems godtar tilbudet fra Industriparken.