Sand for milliarder rundt flystripa

SKIEN (NRK): Det ligger sand for milliardverdier på og omkring flyplassen i Skien. Men flystripa er sikra langt inn i framtida.

Skien Lufthavn Geiteryggen - sett gjennom gjerde

Sandforekomstene på Geiteryggen er så store at det neppe vil berøre selve flystripa, om det blir satt i verk stordrift.

Foto: Tom Andersen / NRK

Sand fra flyplassområdet på Geiteryggen i Skien er av svært god kvalitet. Det viser uttak som er gjort inne på selve flyplassområdet i snart fem år. Selskaper som vil starte uttak i store mengder, kan tjene milliardbeløp, blir det hevda.

Men for Skien kommune som grunneier, vil inntektene neppe bli mer enn noen millioner kroner i året.

Kan ta ut store mengder sand

Utbyggingssjef i Skien kommune, Tor Arnesen, sier at flyklubben og andre kan fortsette å bruke flystripa langt inn i framtida, selv om rutetrafikken blir borte.

– Det kan bli tatt ut sand i 200 år, hvis en ser bort fra kulturminner, før en behøver å berøre flystripa, sier han.

Tor Arnesen sier at alle som tar ut sand på Skien kommunes eiendommer rundt Geiteryggen eller på selve flyplassen, betaler rundt 11 kroner for hvert tonn de tar ut.

Videreforedla sand blir derimot kostbar. Når en privatperson kjøper et tonn støpesand av beste kvalitet, er prisen 107 kroner pluss moms fra de firmaer som leverer det. De store selskapene som henter sand der, har rabatter.

Sanda er ikke gratis

Daglig leder Egil Aaltvedt, Aaltvedt Betong

Daglig leder Egil Aaltvedt i Aaltvedt betong.

Foto: Tom Andersen / NRK

Aaltvedt betong som støper belegningsstein, har brukt sand fra Geiteryggen flyplass i snart fem år.

Daglig leder Egil Aaltvedt sier at sanda på Geiteryggen er av sjelden god kvalitet.

– Det er en ren og fin sand. Den har ligget der lenge, og det er ikke noe jord i den. Men det er jo en del jobb å sikte den ut i de størrelsene sand som vi trenger, forteller han.

Men Skien kommune får altså 10–11 kroner tonnet for sanda som blir tatt ut. Men det blir en annen pris før Aaltvedt kan bruke det til støpesand. Egil Aaltvedt vil ikke si hva prisen per tonn endelig blir for dem.

– Det er en del folk som jobber med å bearbeide den sanda. Vi har hjullastere og sikteverk. Og vi frakter det ned til Vold, så det er ikke noe gratis sand, men det er nok gunstigere enn å kjøpe sand fra ett annet sandtak, sier Aaltvedt.

Vil tenke langsiktig

Han mener det er viktig med langsiktighet for deres bransje, når det gjelder ikke-fornybare ressurser som sanda på Geiteryggen.

Aaltvedt Betong ved Voldsfjorden fikk i sin tid i oppdrag å fjerne en liten ås inne på flyplassen, for å sikre fri sikt fra flyplasstårnet til hele rullebanen. Den tillatelsen gjelder ut 2015. Forlengelse blir nå vurdert.

Men ville det ikke vært god butikk for Skien kommune om en tok ut sand i stor stil, mener utbyggingssjef Tor Arnesen.

– Det er også andre aktører som tilbyr sand i Grenland. Så det er jo også en vurdering om kommunen skal konkurrere dem ut av markedet. Og det er en politisk sak, sier han.