NRK Meny
Normal

Henlegger saken mot Kystverket etter Full City-havariet

Politiet i Telemark har ikke funnet bevis for at ansatte ved Brevik Trafikksentral har begått straffbare forhold. Norges Miljøvernforbund vil klage henleggelsen til en høyere instans.

Full City på grunn i Langesund

Natt til 31. juli i 2009 grunnstøtte 'Full City' ved Såstein utenfor Langesund.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Miljøvernforbundet anmeldte Kystverket og trafikksentralen i Brevik for grov tjenesteforsømmelse og uforstand i tjenesten etter at "Full City" havarerte utenfor Langesund i 2009.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sjøfugl tilsølt av olje fra Full City

Full City-havariet førte til store oljeutslipp langs kysten utenfor Telemark og Vestfold.

Foto: Åsmund Isaksen / SCANPIX

Uklare ansvarsforhold

Dette skjedde 4. august etter at Havarikommisjonens hadde lagt fram sin foreløpige rapport.

Der kom det fram at uklare ansvarsforhold mellom Brevik trafikksentral og kapteinen på lasteskipet «Full City» kunne se ut til å være en medvirkende årsak til at skipet havarerte utenfor Langesund.

Politiet i Telemark har etterforsket saken, der to ansatte ved Brevik Trafikksentral har hatt status som mistenkte. En rekke ansatte har vært inne til avhør.

Fant ikke sakkyndige

Under etterforskningen var politiet i villrede om hvilke instanser som kunne gi en sakkyndig uttalelse, og de sendte derfor en henvendelse til Fiskeri- og kystdepartementet.

I svaret til politiet skriver departementet:

Departementet har ingen forslag til hvilken instans som eventuelt kan benyttes som sakkyndig i denne saken, og som kan bistå politiet med den videre vurderingen av hvem som eventuelt kan og bør ansvarliggjøres.

Fiskeri- og kystdepartementet

Dette begrunnes med at Brevik trafikksentral sorterer direkte under Kystverket, som igjen er underlagt Fiskeri- og kystdepartementet.

– Som det eneste offentlige organet med faglig kompetanse innen sjøtrafikksentraler i Norge, finner departementet at verken Kystverket eller påtalemyndigheten er tjent med at Kystverket benyttes som sakkyndig, skriver departementet.

Saken er nå henlagt fordi straffbare forhold ikke ble ansett bevist.

– Som forventet

Kurt Oddekalv

Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet synes det er underlig at politiet ikke fant sakkyndige som kunne uttale seg. Nå vurderer han å anke til en høyere instans.

Foto: NRK

– Dette er som forventet. Vi opplever stadig når vi anmelder Staten for noe, så er Staten suveren og gjør ikke feil. Vi er forberedt på å anke det til en høyere instans for vi mener det er et lovbrudd som har foregått, og vi mener at det bør idømmes en straff for det, sier Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet ti NRK.no.

Han synes det er rart at politiet ikke har kunnet finne noen uavhengige sakkyndige.

– Det er Norge i et nøtteskall. Det måtte jo gå an å finne noen fra utsiden, og jeg synes ikke de har lett nok, for det er folk som kan dette i bransjen rundt shipping. Det er mange folk som kunne ha uttalt seg. Når de spør mistenkte om hvem som kan uttale seg, så får de ikke noe svar, sier Oddekalv.

Per-Erik Schulze

Fagrådgiver Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet

Foto: Naturvernforbundet

Også hos Naturvernforbundet ble henleggelsen mottatt med hoderystelser.

– Det er hårreisende at politiet ikke får sakkyndige uttalelser i saker hvor kystverket er involvert. Da bør politiet kunne bruke fagfolk i våre naboland. Det sier fagrådgiver Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.

Glad for henleggelse

Trafikksentralsjef ved Trafikksentralen i Brevik, Per Einar Johnsen, sier de er glad for henleggelsen.

– Det er viktig i den forstand at vi har fulgt de prosedyrene og det som var retningslinjene for å ivareta sikkerheten i området. Selvfølgelig er det ting som vi må vurdere, og gå i gjennom så lenge det har skjedd en ulykke. Vi har tatt det veldig positivt at de ikke har funnet noe galt hos oss, sier Johnsen.

Politiet mener det er kritikkverdig at ankringsplassen ved Såstein ikke er en del av Brevik trafikksentrals ansvarsområde.

– Etterforskningen har etter vår oppfatning bragt på det rene at det er klart kritikkverdig, men har ikke funnet at dette er straffbart, sier hun.

Utvider ansvarsområdet

Som en konsekvens av ulykken ved Såstein har Kystverket lagt inn et forslag om å utvide ansvarsområdet til Brevik Trafikksentral.

– Kystverket har for øvrig, som en konsekvens av hendelsen, foreslått at det geografiske ansvarsområdet for trafikksentralen i Brevik utvides til å omfatte ankringsområdet på Såstein. Forslaget ligger til behandling i departementet, skriver Kystverket på sine nettsider.