NRK Meny
Normal

Skepsis til at politiet overtar ruskontrakter

– Terskelen blir mye høyere for å ta tak i problemene, når skolene ikke lenger skal ha ruskontrakter med elevene, sier tidligere rektor Arne Koch.

rusmisbruk

Stadig flere elever i videregående skole blir tatt for narkotikamisbruk.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

– Det er negativt at politiet heretter skal håndtere alle meldinger om rusmisbruk ved de videregående skolene.

Det sier tidligere rektor ved Skogmo videregående skole Arne Koch og politioverbetjent ved Telemark politidistrikt John Eivind Ullenes. De mener det blir høyere terskel når meldinger om rusmisbruk heretter skal håndteres av politiet.

Skolene skal ikke lenger inngå ruskontrakter med elever på de videregående skolene. Mistanken skal nå rettes rett til politiet.

John Eivind Ullenes, Grenland politistasjon

Politioverbetjent John Eivind Ullenes.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

Den nye rusveilederen som er utarbeidet for de videregående skolene heter "Tett på", og skal gjelde ved alle skolene.

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal sier at de nå lærer opp de ansatte rundt om på skolene i hvordan de skal håndtere rus og annen uønsket adferd.

Høyere terskel

– Jeg forstår bekymringa til Arne Koch, sier John Eivind Ullenes.

– Jeg synes det er synd at skolene ikke kan fortsette slik de har gjort, Det løpet er kjørt. Handlingsveilederen er bra. Jeg tror det er bra at de får en enhetlig behandling i fylket, så får vi møte de utfordringene det gir oss på best mulig måte.

At terskelen kan være høyere hos politiet før vi oppdager et reelt rusmisbruk, tror Ullenes kan være reell.

Fellesskap

– Men den kan vi trolig møte i det tverretatlige samarbeidet. Vi vil være på banen så tidlig som mulig. Vi ønsker et samarbeid med skolene, med helsesøstre og det personalet som kjenner elevene best, og møte problemet derfra i fellesskap, sier Ullenes.

Arne Koch

Tidligere rektor ved Skogmo videregående skole Arne Koch

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Men ville dere hatt de ruskontraktene slik det var?

– Jeg syntes problemene blei håndtert på en god måte av skolene og når problemene blei litt større så kom politiet inn i bildet.

– Nå er det gjort en annen juridisk vurdering, og så får vi i politiet møte den så offensivt som vi bare kan.
Den handlingsveilederen som nå er laget, forplikter skolene til å øke kompetansen. Og det forplikter også politiet og kommunene. Det er positive ting og det er også utfordringer.

– Har dere i politiet kapasitet til å ta tak i bekymringsmeldingene med en gang?


– Det vil variere. Vi har godt samarbeid her i Grenland, men ellers i Telemark kan apparatet som skal til, være for lite.

Rus er et problem

Tidligere rektor ved Skogmo videregående Arne Koch ledet skolen med rundt 800 elever i 20 år. Det er ingen hemmelighet at rus har vært et problem ved Skogmo.

– Hva mener du om at skolene ikke lenger skal inngå ruskontrakter med elevene?

– Det synes jeg er negativt. Vi hadde gode erfaringer med dette på Skogmo og hadde nær kontakt med politiet.

– Men vi merka at politiet måtte ha en høyere terskel før de reagerte. Det var lettere for skolen å gå inn på et tidligere tidspunkt sammen med foresatte.

– Når politiet etter min erfaring hadde en høyere terskel, så gikk mye tid til spille. Det var bekymringsfullt.

– I ni av ti tilfeller tok vi tak i problemstillingen og løste den på en tilfredsstillende måte.

Eget testrom

– Har skolene vært FOR forsiktige med elever som sliter med rus?

– På Skogmo var vi ikke det. Vi jobbet intenst med det.

– Vi hadde eget rusrom for frivillig testing, og møter med foresatte så tidlig som mulig. Hvis de gikk med på testing, kunne vi gjøre det. Foreldrene var glade for at vi grep inn så tidlig som mulig, sier Koch.

– Blir ikke flere tatt nå når politiet får melding med den gang?

– Det tror ikke jeg. Vi innkalte politiet med en gang og hadde møter. I ni av ti tilfeller aksepterte de foresatte at vi brukte rustesting på dem.

– Ofte opplevde vi når vi kom tidlig inn, at vi fikk elevene inn på et annet spor. Hvis de hadde drevet med misbruk lenge, og de var tydelige rusmisbrukere, da var det veldig vanskelig å oppnå gode resultater, sier Arne Koch.