Rødlista er klar

Nå kl. 10 blir rødlista for arter 2015 publisert. Telemark ligger i toppen over fylker med flest truede arter, med 698 truede arter. – Mye av grunnen er at vi i Telemark har mange varmekrevende arter, og det er høy befolkningstetthet, som fører til stor påvirkning fra mennesker ved f.eks. boligutbygging og skogshogst, sier prosjektleder for rødlista, Snorre Henriksen