Riksantikvarens svar kan gi høyere erstatning

Østre Porsgrunn kirke kan få ekstra forsikringsmidler dersom riksantikvaren anbefaler det, sier Audun Engh i gjenoppføringskomiteen.

Østre Porsgrunn kirke.

Det har vært en fyldig debatt om hva som skal gjøres med Østre Porsgrunn kirke etter den brant ned 11. april 2011. Nå kan det bli gitt ekstra forsikringsmidler til å gjenreise kirken, hvis det blir anbefalt av riksantikvaren.

Foto: Trygve Strømstad

Riksantikvar Jørn Holme støtter gjenoppbygging av Østre Porsgrunn kirke i Porsgrunn. Dette kommer frem i et brev fra Riksantikvaren til Fortidsminneforeningen i Telemark.

Audun Engh i gjenoppføringskomiteen for Østre Porsgrunn kirke er glad for at riksantikvaren har engasjert seg i saken.

– Brevet hvor han støtter gjenoppføringen, er ganske unikt. Men jeg vet ikke om det at han sier han støtter det, er det samme som å si at han anbefaler det. Det blir jo et fortolkningsspørsmål, sier Engh.

Les også:

Kan få høyere erstatning

Dersom Riksantikvar Jørn Holme anbefaler gjenoppføring. kan det gi en betydelig økning i forsikringssummen som blir utbetalt.

– I forsikringsvilkårene står det at dersom Riksantikvaren pålegger eller anbefaler gjenoppbygning av et brent kulturminne så øker erstatningsbeløpet, forklarer Engh.

Jørn Holme

Riksantikvar Jørn Holme har sendt et brev til Fortidsminneforeningen i Telemark, hvor han støtter gjenoppbygging av Østre Porsgrunn kirke.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

I april 2011 fikk Porsgrunn kirkelige fellesråd beskjed om at de ville få utbetalt 41 millioner i erstatning. Dette beløpet kan ifølge Engh bli høyere.

– Fylkeskommunene har også penger til kulturminnetiltak som de ikke bruker opp, statlige midler, som også kunne vært aktuelle for en slik rekonstrueringsprosess, forklarer Engh videre.

Han ser derfor ikke på økonomi som et argument for å ikke gjenoppføre kirken.

Kjenner ikke til verdiøkning

Oddvar Vik i forsikringsselskapet Kniff trygghet, hvor Østre Porsgrunn kirke var forsikret, forteller til NRK at de ikke er kjent med dette forsikringsvilkåret.

– Vi har tidligere hatt eksperter inne som har vurdert verdiene, og det er slik det vurderes hvor mye kirken har krav på. Dette er grundig beregnet, og vi er ikke kjent med at den verdien skal ha økt, sier Vik.

Han påpeker at de heller ikke ønsker å legge seg opp i hvordan kirken bygges opp igjen, men at forsikringssummen skal kunne gjøre det mulig å bygge en kopi.

– De har jo krav på et tilsvarende bygg og vi har løst problemet ved hjelp av to bygningsselskaper som representerer begge parter. Det er ikke ukjent at det blir en del konflikter mellom kommune og kirke og andre etater når kirker skal bygges, men vi tar ikke stilling til hvordan kirkerådet velger å løse dette, avslutter han.

Østre Porsgrunn kirke i brann

Østre Porsgrunn kirke brann ned til grunnen i april 2011.

Foto: Per Eirik Hekkelstrand / Scanpix