NRK Meny

Riksantikvaren griper ikke inn

Riksantikvaren vil ikke stoppe bygginga av nye Østre Porsgrunn kirke slik partiet Rødt forventer. Pål Berby i Rødt har bedt Riksantikvaren svare på hvorfor de ikke verner kirketomta. - Vi har gitt våre faglige råd til biskopen, som tar de endelige avgjørelsene, sier avdelingsleder i Kulturminneavdelingen, Hanne Geiran.