NRK Meny
Normal

Siktet skiensadvokat «frikjent» av revisjonsfirma

Et revisjonsfirma «frikjenner» de økonomiske handlingene til en profilert skiensadvokat som er sikta for økonomisk utroskap i millionklassen. Mannens advokat mener at siktelsen er svekket. Politiet er uenig.

Revisjonsfirma "frikjenner" Skiensadvokat

BYGGING AV HYTTER: Siktelsen omfatter økonomiske disposisjoner under hyttebygging i Rauland.

Foto: nrk

Det var i mai i år at advokaten ble arrestert i Skien av politifolk fra Økokrim. Like etterpå ble han varetektsfengslet, men ble sluppet ut kort tid etter.

Mannen er siktet for grov økonomisk utroskap for til sammen 10 millioner kroner.

I løpet av sommeren har politiet foretatt mellom 14 og 18 avhør i saken, personer med ulik bakgrunn. Blant vitnene finner vi forretningsforbindelser av mannen, advokater, regnskapsførere og ansatte i selskaper som den siktede har ledet eller har tilknytning til.

– Siktelsen mot mannen svekket

Politiadvokat Gunstein Bjørgum vil ikke gå inn på hva de har forklart i avhørene. Han vil heller ikke si om siktelsen mot mannen er styrket eller svekket etter forklaringene.

Mannens forsvarer, advokat Johan Henrik Frøstrup, sier at han har lest alle avhørene.

– Jeg kan ikke forstå annet enn at siktelsen mot min klient er klart svekket etter de forklaringene som er gitt, sier Frøstrup.

Revisjonsfirma "frikjenner" Skiensadvokat

SVEKKET SIKTELSE: Advokat Johan Henrik Frøstrup mener siktelsen mot hans klient er svekket.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Revisjonsfirma «frikjenner» ham

Frøstrup forteller også at et revisjonsfirma i juni i år har skrevet et brev der de gjør det klart at det har vært en rimelig fornuftig sammenheng mellom de tjenestene den siktede advokaten har levert og det som er fakturert.

Det er heller ikke noe som tyder på at mannen har overført ytelser til sitt advokatfirma urettmessig, ifølge revisjonsfirmaet Revisjonskontoret.

Med andre ord går revisor god for de disposisjoner advokaten har gjort.

Politiadvokaten som leder etterforskningen, Bjørgum, sier at han ikke har sett dette brevet og kan derfor ikke kommentere det.

Han legger likevel til at han antar brevet ligger blant det beslaglagte materialet.

– Siktelsen må frafalles

Revisjonsfirmae "frikjenner" Skiensadvokat

TAUS: Politiadvokat Gunstein Bjørgum vil foreløpig ikke si noe om mannens siktelse etter avhørene i sommer

Foto: nrk

Bjørgum sier at denne saken nå har topp prioritet hos politiet, og at etterforskningen blir utvidet når ferien er over. Han vil ikke si noe om saken er blitt større eller mindre etter den etterforskningen som hittil er gjort.

Advokat Frøstrup har bedt om at siktelsen mot klienten hans blir frafalt. Dette har politiet ikke gått med på.

 • Vis omsyn på tronge vintervegar

  Køyreskulelærar Preben Utzig i Skien lærer elevane sine at det ikkje er nokon vits i å halde på forkøyrsretten, men heller vise omsyn nå som gater og vegar er både tronge og glatte. Utzig får full støtte hjå UP Region Sør.

  Preben Utzig
  Foto: Roald Marker / NRK
 • Bekymra for inaktive eldre

  Ingebjørg Kyrdal, spesialist i fysioterapi for eldre, er bekymra for stillesitjande eldre. Vaksne og eldre er i ro i gjennomsnitt 62 prosent av den vakne tida, altså rundt ni timar dagleg, viser statistikk frå Helsedirektoratet.

 • Strid i skjønnsretten

  Lilleelva Parkering og Statens vegvesen er i strid om det nye Lilleelvkrysset i Porsgrunn. Parkeringsselskapet vil ha erstatning for tapte parkeringsplassar, også for plassar som enno ikkje er bygd, skriv Varden.

 • Startskot for samanslåing

  Telemark er vertskap for det fyrste møtet i fellesnemnda for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkesordførar Sven Tore Løkslid seier han gler seg til å starte prosessen. På møtet skal det mellom anna veljast leiar og nestleiar av fellesnemnda.

  Sven Tore Løkslid. AP
  Foto: Anne Lognvik / NRK