Tar abortspørsmålet til Stortinget

Lene Vågslid i Ap tar opp reservasjonsretten for fastlegar i spørjetimen i Stortinget onsdag. Regjeringa har opna for at legar skal få denne retten.

Lene Vågslid

Lene Vågslid tar opp fastlegars reservasjonsrett i spørjetimen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

I samarbeidsavtalen for den nye borgarlege regjeringa, har Kristeleg Folkeparti fått gjennomslag for at fastlegar kan nekte å sende pasientar vidare til abortinngrep.

I avtalen mellom regjeringspartia Høgre og Framstegspartiet på den eine sida, og støttepartiet Kristeleg Folkeparti på den andre heiter det at: «det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening».

Les også:

Synes signala er uklare

Etter at denne erklæringa kom fra fleirtalspartia på Stortinget, har debatten om sjølbestemt abort og legars reservasjonsrett blussa opp igjen.

No tar stortingsrepresentant Lene Vågslid frå Telemark Arbeiderparti saka opp i spørjetimen førstkomande onsdag.

Vågslid skriv i sitt spørsmål til helse og omsorgsminister Bent Høie:

Dagrun Eriksen

Dagrun eriksen i KrF har skapt usikkerhet, meiner Ap-representanten.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

« Kristelig Folkepartis nestleder Dagrun Eriksen sa i fjernsynsprogrammet Debatten at spørsmålet om reservasjonsretten for fastleger skulle gjelde assistert befruktning og p-piller, var vanskelig. Med andre ord sa hun at det ikke var avklart. Dette skaper stor usikkerhet rundt hva som faktisk ligger i forslaget. Det er fastleger som mener at å skrive ut resept på for eksempel spiral og p-piller er like galt som å henvise til abort, og vil ønske å reservere seg. Er statsråden enig med Dagrun Eriksen, eller vil han garantere for at det ikke skal gjelde prevensjon og assistert befruktning?»

Ingen rett

Bent Høie

Bent Høie er personleg mot reservasjonsretten.

Foto: Anders Fehn / NRK

Helseminister Bent Høie har tidlegare vore mot reservasjonsrett for fastlegar på dette området. Han har ikkje kommentert prevensjon som spiral og p-piller, men han var med på å utforme samarbeidserklæringa mellom regjeringspartia og KrF.

I ei pressemelding nyleg uttalte Høie:

«Det er kommunene som bestemmer om de vil inngå avtaler med fastleger som reserverer seg, og de skal vurdere ut fra de lokale forholdene om det er mulig å ivareta pasientene på en god måte. »

Han presiserer og at det er snakk om ein reservasjonsmulighet, ikkje ein rett til reservasjon.