Reinsjakt i Nordfjella

Det er til nå felt 49 reinsdyr i Nordfjella, i forsøket på å stanse utbrotet av skrantesjuke. Heile reinflokken skal bort i løpet av vinteren. Det var om lag 2200 dyr i reinflokken då jakta starta, om lag 700 dyr blei skotne i den ordinære jakta.

reinsjakt på Hemsedalsfjellet
Foto: Aleksander Åsnes / NRK