NRK Meny
Normal

Reinen er utryddet

Den opprinnelige villreinen på Hardangervidda er borte.

Jegere Hardangervidda
Foto: ERIK THORBERG / Scanpix

Det viser et forskningsprosjekt professor Knut Røed ved Norsk veterinærhøyskole har gjennomført.

Genprøver fra gamle fangstgraver viser at det er lite igjen av villreinen som innvandret til Norge for mer enn 10.000 år siden.

 

- Prøvene viser at det skjedde lite fra år 200 etter Kristus til middelalderen. Det vil si 12-1300 år etter Kristus. Men senere har det skjedd en radikal forandring. Det betyr at den reinen som lever på Hardangervidda i dag er svært ulik den reinen som var på vidda for 1000 år siden, sier Røed.

Gamle bein

Professoren har hentet bein fra gamle fangstgraver ved Sumtangen på Hardangervidda, og sammenlignet arvestoffet i beina med arvestoffet i den reinen som lever på vidda i dag. Resultatet er overraskende på den måten at det har skjedd en dramatisk endring de siste sju til 800 årene. En forklaring kan være at menneskene har utrydda villreinen - slik at de historiske dyrene ikke har klart å videreføre arvestoffet sitt. En annen forklaring er at tamreindrifta har tatt knekken på den opprinnelige reinen.

- På 1700-tallet fikk jegerne børser, noe som kan bety at stammen ble nedskutt, og at arvematerialene gikk tapt. Det kan også være tamreindrifta de siste 200 årene som har utvannet den opprinnelige reinen, sier forteller Knut Røed.

Har et internasjonalt ansvar

Styresmaktene sier at Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen på Hardangervidda. Spørsmålet er om dette er for sent  siden den opprinnelige reinen er så godt som utryddet.

- Nei, på ingen måte. Selv om arvematerialet er radikalt forandret er det fortsatt spor etter reinen som kom hit for mer enn 10.000 år siden. Derfor er det fortsatt svært viktig å ta vare på reinen, mener Knut Røed.