NRK Meny

Reduserer antall plasser

UDI region Sør har redusert antall plasser i asylmottak i Telemark med 230 plasser hittil i år. Det er Skien som får den største reduksjonen i antall plasser. Det er nå 1050 plasser i asylmottak og 40 plasser for enslige mindreårige. Regiondirektør Tormod Stavenes sier årsaken er den kraftige nedgangen i tallet på asylsøkere, og at kommunene er flinke til å bosette asylsøkere.

 • Fortsatt stengt

  Fylkesvei 37 er lørdag kveld fortsatt stengt ved Fåne/Presturatunnelen på grunn av fare for ras. Klokken 21 skal det foretas en ny vurdering av stedet, opplyser vegvesenet. Anbefalt omkjøring er via fylkesvei 364.

 • Geolog skal undersøke rasfaren

  Fylkesvei 37 er stengt ved Fåne/Presturatunnelen, foreløpig frem til klokken 18.00 på grunn av fare for ras. Klokken 18 skal en geolog vurdere rasfaren. Omkjøringsvei er fylkesvei 364.

 • Vei stengt på grunn av rasfare

  Tinnsjøveien er stengt inntil videre ved Fåne/ Presturatunnellen på grunn av rasfare. Vegtrafikksentralen er varslet, og skal undersøke stedet.

 • Brannvesenet rykker ut til sjukehus

  Brannvesenet rykker ut til Sjukehuset Telemark etter varsel frå ein automatisk brannalarm på staden.