Redaktør: Problematisk kjærlighetsforhold i politikken

PORSGRUNN (NRK): Når fylkesordføreren og ordføreren i den største kommunen blir kjærester, vekker det oppsikt. Når det kobles mot veiprosjekter, blir det bråk.

Sven Tore Løkslid og Hedda Foss Five

POLITIKERPAR MED MAKT: Arbeiderpartipolitikerne Sven Tore Løkslid og Hedda Foss Five blir kritisert for tette bånd og advart mot framtidige rollekonflikter.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Det er ikke noe galt i at det er kjærester, men de kommer i en rollekonflikt som burde vært unngått, mener Erik Enger, redaktør i Porsgrunns Dagblad.

At skiensordfører Hedda Foss Five og fylkesordfører Sven Tore Løkslid i Telemark har et forhold har vært offentlig kjent i halvannet år.

Men PD-redaktøren mener det tette forholdet dem imellom blir problematisk nå som nye veiprosjekter skal avgjøres i Bypakke Grenland.

Den store veisatsinga på i første omgang 2,67 milliarder kroner har skapt lokal drakamp mellom Skien og Porsgrunn, og nå planlegges framtidig veisatsing, blant annet i forhandlingsutvalget.

Der er fylkesordføreren leder og også skiensordføreren er med.

Da siste møte var lukket og referatet ikke blei gjort offentlig, toppa det seg for PD-redaktøren.

Erik Enger, redaktør i Porsgrunns Dagblad

PD-redaktør Erik Enger mener Løkslid ikke burde lede utvalget så lenge det er så store interessekonflikter og han og Foss Five er kjærester.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Bypakke Grenland er den største politiske saken i Grenland på mange år, og det er en skandale at utvalgsmøtene er lukka.

Enger mener Løkslid vil havne i en habilitetskonflikt når utvalget skal avgjøre hvilke veiprosjekter som skal prioriteres. Han stiller også spørsmålstegn om Løkslid - som leder av utvalget - er helt nøytral når det er så store interessekonflikter som det er mellom Skien og Porsgrunn.

Løkslid har forståelse for at noen lurer. Han avviser imidlertid at dette er en habilitetskonflikt.

Sven Tore Løkslid

Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid, er kjæreste med ordføreren i Skien, Hedda Foss Five.

Foto: Tom Ole Buaas

– Jeg opplever at vi er veldig oppmerksomme på ulike saker som det burde være åpenhet rundt. Når det er sagt, fattes det ingen beslutninger i forhandlingsutvalget jeg leder. Den beslutningen er det bystyrene og fylkestingene som tar.

Han mener den politiske bredden er godt ivaretatt.

– I dette forhandlingsutvalgsmøtet sitter det politikere, både fra opposisjon og posisjon.

– Ikke inhabile

Professor emeritus ved juridisk faktultet i Bergen, Jan fridthjof Bernt, avviser at det politiske kjælighetsforholdet er noe juridisk problem.

– Det er ikke vanskelig å skjønne at mange synes dette er problematisk, men jeg tror ikke at dette er et inhabilitet i vanlig forstand, for inhabilitet er ikke knytta til verv, men fra sak til sak.

Så lenge det ikke er snakk om personlige interesser for noen av dem, er de ikke inhabile, sier han.

Skiensordfører Hedda Foss Five sier de henvendte seg til kommuneadvokaten som fikk sjekka ut habiliteten da de gikk offentlig ut med forholdet.

Hun sier de aldri er på møter aleine, og at det er 14 politikere fra grenlandskommunene i det omtalte utvalget.

Hedda Foss Five

Hedda Foss Five er ordfører i Skien, og kjæreste med fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Foto: Martin Torstveit

– Det er ingenting som gjøre oss inhabile. Vi sitter også på hvert vårt nivå - jeg i kommunen og han i fylkeskommunen. Vi er aldri i møter der vi fatter beslutninger sammen, da er vi hver for oss.

– Det er nok mer en følelse av at noen snakker mer sammen enn andre, og det forstår jeg godt. Det var derfor vi gikk ut for halvannet år siden sånn at alle vet, sier Foss Five.