Reagerer på nedleggelse

En nedleggelse av sjøtrafikksentralen i Brevik tar ikke hensyn til regionens drift og planer om økt trafikk med farlig gods. Det skriver ledelsen i Grenland Havn i brev til samferdselsministeren. Ifølge ledelsen er vurderingen om å legge ned sjøtrafikksentralen basert på for snevre betraktninger. De peker særlig på befolkningens behov for sikkerhet.