NRK Meny
Normal

Reagerer på obligatorisk kirkemesse

SANNIDAL (NRK): I Sannidal utenfor Kragerø er julemesse en del av den obligatoriske undervisningen før jul. De få elevene som ikke blir med til kveldsmesse, må møte på skolen. Der får de et alternativt tilbud som provoserer noen av foreldrene.

Sannidal kirke

GÅR TIL KIRKEN: Elever ved barneskolen og ungdomsskolen i Sannidal er innom Sannidal kirke som en obligatorisk del av undervisningen før jul. Det får flere til å reagere.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det oppleves som om barna som ikke vil gå i kirka blir straffet. De må heller sitte på skolen og høre om hvor viktig kirken er i lokalsamfunnet, sier Herdis Ovedie Nervik.

Hun har to barn ved barne- og ungdomsskolen i Sannidal, og tar avstand fra at messer i kirken er en obligatorisk del av undervisningen før jul.

– De får på en måte beskjed om at de ikke hører til i lokalsamfunnet her fordi de da ikke er kristne og ikke vil gå i kirken, sier hun.

Får støtte

Erik Hofsten

Erik Hofsten, leder av Human-Etisk Forbund i Telemark, vil se nærmere på saken.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Elevene som ikke blir med på messe i kirken, må møte på skolen og får et eget opplegg der. Human-Etisk Forbund i Telemark vil nå se nærmere på hvilket tilbud skolen faktisk gir til elevene som ikke deltar i kirken.

– Vi vil i første omgang se på hva som tilbys, og vurdere om vi ønsker å jobbe videre med denne saken. Det kan bli aktuelt for oss å hjelpe til for å sørge for at de som vil ha et reelt tilbud faktisk får det, sier Erik Hofsten, leder av Human-Etisk Forbund i Telemark.

– Hvorfor er det så viktig?

I Norge i dag er det mange som ikke hører hjemme i kirken, og da føler vi at det er riktig at de får noe annet enn en aktiv gudstjeneste som en form for skoleavslutning.

Herdis Ovedie Nervik reagerer på at messe i kirken er obligatorisk i skolen i Sannidal før jul.

Mor Herdis Ovedie Nervik reagerer på at messe i kirken er obligatorisk i skolen før jul.

Forsvarer skolens opplegg

Rektor ved Sannidal ungdomsskole, Inger Lise Berge, mener det ikke er noe galt med praksisen til skolen, og at alle elevene blir godt ivaretatt.

– Det er et opplegg på skolen for dem som ikke ønsker å være i kirken. De får ikke oppleve den kristelige delen av det, men ellers får de oppleve det samme. Det er en forskjell, men jeg vil ikke kalle det stigmatiserende, sier Berge.

– Er disse kirkemessene en form for frivillig tvang?

– Det er helt frivillig å melde seg av, presiserer hun.

Rektoren sier videre at hun ikke har fått direkte tilbakemelding fra foreldre eller elever om at de er misfornøyde med praksisen, men sier de nå vil diskutere saken.

– Hvis dette er et problem, er det noe vi vil diskutere neste år.

Det skal arrangeres messe for ungdomsskolen i Sannidal i kveld, og for barneskolen til mandag. Åtte elever har reservert seg mot å delta på messene i kirken.

Inger Lise Berge

Rektor ved Sannidal ungdomsskole, Inger Lise Berge, mener det ikke er noe galt ved å ha besøk i kirken som en obligatorisk del av undervisningen.

Foto: Anne Lognvik / NRK