NRK Meny
Normal

Reagerer på «skittent» lønns-utspill

Tor Morten Thorsen, leder av Herøya arbeiderforening (HAF), kaller lønnsutspillet fra Stein Lier-Hansen i Norsk industri for skittent.

Tor Morten Thorsen

Tor Morten Thorsen i HAF mener utspillet fra Stein Lier-Hansen er som en årlig oppfordring foran lønnsoppgjøret.

Foto: Roald Marker / NRK

– Som vanlig før lønnsoppgjøret går han ut på denne måten, sier Thorsen om Lier-Hansens utspill i VG under tittelen «NHO-topp krever at du går ned i lønn».

Der hevder Lier-Hansen at norske industriarbeidere har Europas høyeste lønninger og at fjorårets oppgjør, der de fleste tapte reallønn, bør gjentas i år.

Taktisk utspill

Det er stikk i strid med det flere forbund i LO mener, nemlig at lønningene i år bør økes med minst tre prosent.

Stein Lier-Hansen

Stien Lier-Hansen mener at arbeiderne må godta å gå ned i reallønn også i år.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Jeg forventer at våre medlemmer skal opprettholde kjøpekraften, så det er et litt skittent utspill, sier Thorsen.

– Vi tar så mye ansvar i industrien her at vi ikke trenger at han spiller dette spillet. Det er klart vi skal ta vare på industrien, og det ansvaret tar vi. Men vi skal opprettholde vår kjøpekraft, sier Thorsen, som i tillegg til å være leder av HAF er hovedtillitsvalgt i Bilfinger.

Enig med Lier-Hansen

Også fabrikksjef Per Knudsen på Yara i Porsgrunn mener at lønnstillegget bør begrenses for lønnstagerne.

– Vi bør også i år ha et begrenset lønnstillegg som gjør at vi vinner litt i forhold til utenlandske kostnader, og ikke taper terreng, sier Knudsen. Norge tjener mindre penger nå, og da er det viktig at også lønningene blir redusert, mener han.

Knudsen sier at han regner med at de som jobber på «gølvet» er negative til et slikt forslag.

– Det er jo vanligvis litt motsetninger i lønnsoppgjøret mellom arbeidsgivere og lønnstagere, men jeg tror mange av våre ansatte i industrien ser nødvendigheten av å være moderate i kravene.

Som HAF-leder Thorsen sier, så ser Knudsen at de ansatte på Herøya viser ansvar i lønnsforhandlingene.

Bruker pressen

Hva kan konsekvensene blir for Yara dersom forslaget om å øke lønningene med minst tre prosent blir gjennomført?

Per Knudsen

Per Knudsen mener arbeiderne på Herøya viser ansvar i lønnsforhandlingene.

Foto: Roald Marker / NRK

– Konsekvensen for eksportrettet industri er at vi taper konkurransen internasjonalt. Og det kan i ytterste konsekvens ende med at folk kan miste jobben. Får vi for høye lønnskostnader og de enkelte får høyere lønn, må vi prøve å klare oss med færre ansatte.

Men er det ikke rett og rimelig at arbeidstagere får litt bedre betalt hvert år?

– Norge betaler arbeidstagere svært godt, og lønnsnivået er ledende i Europa. Det er ingen grunn til at vi skal øke dette og bli enda mer ledende. Vi må tilpasse oss realiteten ute i verden.

Det skal til sist nevnes at Knudsen ikke tror fagforeningene lar seg hisse opp altfor lett av utspill som det fra Lier-Hansen i dag.

– Vi vet alle sammen at det foregår taktiske utspill før man starter lønnsprosessen, så det kommer i pressen fra begge sider.

 • Ankar Bolkesjø-saka

  Varden skriv at eigarane av Bolkesjø hotell ankar dommen, der tingretten frifann staten på alle punkt. UDI ville bruke det nedlagde Bolkesjø hotell som asylmottak, men mottaket vart aldri opna. Eigarane meiner UDI ikkje har oppfylt avtalevilkåra.

  Bolkesjø Hotell
  Foto: Anne Lognvik / NRK
 • 50 km/t over Breviksbrua

  Før påske blir fartsgrensa sett ned på Breviksbrua for å redusere trafikkstøy. Grensa blir sett ned frå 60 til 50 kilometer i timen. Statens vegvesen tilrår lokalkjende i Grenland å køyre alternative ruter i staden for E18 om det er praktisk mogleg.

  Breviksbrua
  Foto: Statens vegvesen
 • Tilrår å fråtre verv

  Fylkessekretær i Arbeidarpartiet, Odin Adelsten Bohmann, seier dei tilrår Magnus Straume å tre frå verva sine midlertidig medan han er under etterforsking av politiet. Straume vil ikkje følge rådet frå partikontoret. – Eg er sikker på at saka vert henlagt, og eg vil fortsette som gruppeleiar, seier han.

 • Støttekontakt meldt til politiet

  Tidlegare fagforeiningsleiar, Magnus Straume, er meldt til politiet for å ha lurt til seg pengar frå ein person han var støttekontakt for. Ifølgje Drangedalsposten skal det dreie seg om nesten 100.000 kroner. Magnus Straume seier til NRK at han tek fullstendig avstand frå desse påstandane, og at han førebels ikkje har blitt avhøyrd av politiet. – Eg står fram i denne saka for at andre støttekontaktar i Drangedal ikkje skal bli mistenkte, seier Straume.