– De som har vært slemme med barn må regne med juling

Tillitsvalgt for de innsatte i fengselet i Skien er ikke overrasket over at stefaren til Christoffer Gjerstad Kihle, som er dømt til åtte års fengsel for å ha mishandlet stesønnen slik at han døde, i går ble banket opp i Bastøy fengsel.

Skien fengsel

Fengselsvolden på Bastøy var samtaletema i fengselet i Skien i dag.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Denne episoden har vært samtaleemne i fengselet i Skien i dag.

Tillitsvalgt for de innsatte, Jens Sverre Nystein, forteller om en rangordning i norske fengsler, der noen innsatte er mer utsatt for vold enn andre.

– Her inne har vi et slags hierarki. Noen forbrytelser er lavere stilt enn andre. Forbrytelser som involverer barn er det laveste, og det er ingen som godtar det, sier han.

– Får vi sjansen, så får de juling

Nystein sier at det generelt er lite vold i norske fengsler, men at det kan oppstå uønskede situasjoner.

Han legger ikke skjul på at mange er frustrerte over lave strafferammer når det kommer til forbrytelser mot barn, og at noen av og til blir fristet til å ta saken i egne hender.

– Får vi sjansen, så får de juling. Noen må sette ned foten og si at dette finner vi oss ikke i. Jeg blir skremt av strafferammene i slike saker, sier han.

– Jeg synes ikke synd på dem. Får de juling, har de vel kanskje fortjent det.

«Norges farligste» forstår angrepet

Trond Henriksen har sonet totalt 13 år i ulike fengsler og ble på 90-tallet ofte omtalt som «Norges farligste mann». Han bekrefter Nysteins uttalelser om at de som utfører vold eller seksualforbrytelser mot barn er mest utsatt i fengselet.

- Jeg kan forstå en drapsmann selv om jeg ikke godtar det, som i løpet av noen sekunder og litt irrasjonelt tar livet av et menneske, men jeg kan ikke i min villeste fantasi forstå at noen kan skade, voldta eller drepe små barn.

Han innrømmer at han selv er vært med på angrep på andre innsatte.

- Jeg syns det var svært vanskelig å sitte til bords med en som har brent ei 9 år gammel jente med sigarettsneiper og senere voldtatt henne. Og i fengselet har man ikke noe valg, man må være sammen med disse menneskene og da blir vold og trusler eneste mulighet for å få utløp for denne frustrasjonen.

Video Store gutter gråter ikke (utdrag)

Trond Henriksen tror stefaren vil slite under hele soningen.

Foto: Nyhetsspiller

Henriksen tror at de som står bak angrepet på stefaren nå vil klatre i de interne hierarkiet i fengselet.

- De som har utførte dette vil møte stor aksept blant de andre i fengselet, mens stefaren vil slite med dette under hele soningen, sier Henriksen.

Mener sikkerheten er god nok

Nystein sier at han kan telle på én hånd hvor mange voldsepisoder det har vært på de tre årene han har sittet i fengselet i Skien.

– Vi er få personer per boenhet, og det er med på å få ned vold og bråk. I Oslo, for eksempel, er det mange flere per enhet, og da er det lettere at det oppstår krangling. Noen ganger ender dette dessverre med vold, sier han.

Nystein har ikke noe å si på innsattes sikkerhet i fengslene i Norge.

– Sikkerheten er veldig godt ivaretatt. Jeg tror ikke det er mange som går rundt og frykter at de skal bli banka opp, sier han.

Skien fengsel

Tillitsvalgt i Telemark fengsel avdeling Skien sier at han har sett svært få voldsepisoder innenfor murene i fengselet.

Foto: Philip Hofgaard / NRK