Protesterer mot sykkelsti

Skogeigarane protesterer på forslaget om ein mogleg sykkelsti langs den gamle jernbanelinja frå Moheim i Porsgrunn til Farriseidet. Rådmannen i Porsgrunn ber politikarane greie ut eit forslag om å bygge ein gang- og sykkelveg langs den gamle jernbanelinja frå Moheim til Farriseidet. Når den nye Eidangerparsellen står ferdig vil det ikkje lenger vere behov for jernbanelinja.