Frykter dyrere strøm

Flere energiselskaper protesterer mot forslaget til ny energilov. De frykter resultatet blir mer byråkrati, mindre effektiv drift og dyrere strøm.

Illustrasjonsfoto

PROTESTERER: Flere energiselskaper protesterer mot forslaget til ny energilov.

Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

– For vår del vil det føre til økte kostnader og mindre effektiv drift, sier direktør i Kragerø Energi, Geir Elsebutangen.

Lovforslaget handler om to hovedpunkt: Punkt en handler om et selskapsmessig skille, der de ulike avdelingene som fiber og bredbånd, drift av nettet og strømtilførsel deles opp i egne datterselskaper, som er eid av morselskapet. Det kan de fleste energiselskapene gå med på.

Geir Elsebutangen

Direktør i Kragerø Energi, Geir Elsebutangen er skeptisk til lovforslaget.

Foto: Roald Marker

Utfordringa for energiselskapene ligger i punktet om å etablere et såkalt funksjonelt skille mellom de ulike avdelingene i energiselskapene. Det betyr at selskapet må skille ut de ulike avdelingene i helt egne selskaper.

– De ansatte kan kun jobbe i ett av de nye selskapene, og utbygging av for eksempel fiber og strømnett kan ikke skje samtidig av de samme folkene. Det blir gjort i dag, noe som sikrer gode fagmiljø, bruk av kompetanse på tvers av avdelingene, mer kompetanse i hvert enkelt energiselskap og lavere pris for kundene, sier administrerende direktør i Vest Telemark Kraftlag, Ketil Kvaale.

Les også: Ny lov kan gje millionsmell for kraftselskap

Større administrasjon og mer byråkrati

Ordfører i Drangedal, Tor Peder Lohne er enig med kraft-direktørene, og ser store utfordringer dersom det blir etablert et funksjonelt skille.

Tor Peder Lohne

Ordfører i Drangedal, Tor Peder Lohne sier det nye lovforslaget vil bety med byråkrati og økte kostnader for strømkundene.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Det vil føre til en større administrasjon og mer byråkrati, sier Lohne.

Han peker på at flere folk i administrative stillinger vil gjøre kraftselskapene dyrere i drift.

– Den regninga vil til syvende og sist havne hos kundene til kraftselskapene, noe som er helt motsatt av det som er poenget med å revidere loven.

Bryter med partiet

Geir Elsebutangen i Kragerø Energi er første vara til Stortinget fra Høyre i Telemark. Han er helt uenig med sitt eget parti i denne saken.

– Uansett hvor forslaget kommer fra så er det et dumt forslag, sier Elsebutangen.

Han håper det er mulig å inngå et kompromiss når den nye loven skal vedtas i mars.

– Hvis man setter en stor strek over forslaget om et funksjonelt skille, så skal vi nok klare å komme til enighet om en ny lovtekst.

– Uaktuelt med funksjonelt skille

Det er energi- og miljøkomiteen på Stortinget som nå behandler lovforslaget. Saksordfører er Terje Lien Aasland fra Arbeiderpartiet, og for han er det ikke aktuelt å lovfeste krav om et funksjonelt skille i kraftselskapene.

Terje Lien Aasland, Arbeidarpartiet, Ap Stortinget

Terje Lien Aasland sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget og er saksordfører i saken. Han vil ikke gå inn for et funksjonelt skille.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det betyr at vi ikke vil være med på å påføre kraftselskapene et krav om en uhensiktsmessig organisering.

Han ønsker seg en bred enighet i Stortinget om et selskapsmessig skille, og at man dropper det funksjonelle skillet.

– Det vil være en langsiktig og bærekraftig løsning for energiselskaper rundt om i landet, som er en viktig faktor i distriktene, avslutter Lien Aasland.