Kraftige protester mot hyttebygging

– Sandnesåsen ved Norsjø i Nome er velegna for hyttebygging. Det mener grunneier Mathias Sandnes, som nå har lagt ut området på Finn.no.

Utsikt fra Sandnesåsen

Utsikt fra Sandnesåsen i Nome mot Lifjell.

Foto: Privat

Sandnes sier han i første omgang vil teste om det er interesse for å bygge i området. Men før det er lagt fram konkrete planer, protesterer andre grunneierne i området.

De har allerede engasjert advokat i forsøkene på å stoppe hytteprosjektet. I et brev til Nome kommune peker de på at hytter i Sandnesåsen vil ødelegge et verdifullt naturområde, med variert dyreliv. De frykter også økt trafikk i området.

Stor betydning

Mathias Sandnes sier at det nye hyttefeltet vil være av stor betydning for videre drift av gården hans og eiendommen.

Det som er det grunnleggende er at når jeg skal si fra meg gården, så må det være ei bærekraftig inntekt for de som skal overta. Og så er det for å tjene penger, for å ha det litt godt sjøl.

Motstand har det vært fra første stund her oppe, til det jeg har fått i stand, sier han.

– Det er allerede lagt ut 25 hyttetomter i et annet område på Sandnes. 17 av tomtene er bebygd.

Frykter ikke trafikk

Mathias Sandnes sier han ikke er redd for økt biltrafikk.

– Blir det mere folk, så blir det mer trafikk. Det er innlysende. Skal vi få til utvikling her, så blir det jo det.

Nome kommune har mottatt protestbrevet, men har foreløpig ikke fortatt seg noe. Det blir ikke noen sak politikernes bord før grunneieren kommer med konkrete forslag til omregulering av Sandnesåsen, og administrasjonen har behandla saken, får vi opplyst.