Protest mot lavere satser

– Hvordan skal vi klare å kjøpe mat, klær og betale for lege, tannlege og medisiner, når vi bare får 2340 kroner i måneden? Spør asylsøkerne Mengstab Gebermdhin og Semera Berhane fra Eritrea i dagens pd.no. Sammen med om lag 20 asylsøkere møtte de opp på kontoret til Fossnes Mottaksdrift i Folkets Hus onsdag formiddag, for å uttrykke sin frustrasjon over de nye statlige satsene for livsopphold. Semera har bodd 5 år i Norge - de siste 18 månedene på mottak i Porsgrunn. Han har fortsatt ikke papirer som gjør det mulig for ham å søke arbeid eller ta utdanning. Satsene trer i kraft fra 16. januar.