Åpner for flere elever

Utdanningsdirektoratet har gitt International School Telemark tillatelse til å doble elevtallet fra høsten.

International School Telemark i Porsgrunn.
Foto: Lars Tore Endresen / NRK

International School Telemark har fått tillatelse til å øke elevtallet fra 80 til 160 elever fra høsten. Den private skolen på Herøya i Porsgrunn har eksistert i to år, og har lange ventelister.

Lange ventelister

Styreleder Unni Kabbe sier det fortsatt vil være ventelister, da bygget skolen holder til i setter begrensninger for elevantallet.

- Slik som situasjonen er nå, er det bygget som skolen driver i som setter begrensninger, men vi ser muligheter for å øke elevtallet med ni elever fra førstkommende skoleår, sier Kabbe.

Skolen er tidlig i en prosess for å se på skolens strategier fremover. I denne prosessen vil skolen også se på lokalitetene der de er nå, men også andre steder.

Dårlig økonomi

Skolen har lenge slitt med dårlig økonomi. Foruten statsstøtte og maksimal foreldrebetaling har skolen overlevd på gaver og donasjoner fra foreldrene. Kabbe mener økt elevantall vil gi skolen bedre økonomi.

- Det betyr at vi vil få økte inntekter. Men selvfølgelig følger det også med kostnader, og vi har godkjent et budsjett som tar høyde for dette.

- Skuffet

Leder i Utdanningsforbundet i Telemark, Johan Søfteland, er skuffet over at Internastional School Telemark utvider.

- Jeg er imot det som var intensjonen da skolen ble startet. Den skulle rette seg mot elever som har foreldre som har jobbet i utlandet og kommer tilbake til Norge, eller har jobber hvor det er viktig å ha en slik skole for å rekruttere arbeidstakere med spesiell kompetanse.

Søfteland mener det ikke er grunn til å utvide av hensyn til den opprinnelige intensjonen, og det økte elevantallet vil hente elever fra den offentlige skolen

- Generelt sett utarmer slike private tilbud den ordinære tilbud ved at det blir mindre penger til drift for eksempel i Porsgrunn. Og slik kommuneøkonomien er presset stort nok som det er, så vi skulle ønske pengene gikk til ordinær grunnskoledrift. Og da kunne man hatt et engelsk tilbud i den ordinære grunnskolen, slik det var foreslått i starten, mener Søfteland.