Positivt for landbruket i Telemark

Landbruket i Telemark går godt. Torsdag la Fylkesmannen i samarbeid med Telemark landbruksselskap fram en såkalt verdiskapingsanalyse for jordbruket i fylket.

Nøgde Gloppen-kyr

OMSTRUKTURERING: Melkeproduksjonen har vært gjennom en veldig omstrukturering.

Foto: Marte Iren Trøen / NRK

Analysen er en slags statusrapport for de siste åra, som peker på utviklingstrekk og endringer i landbruket.

– Ser bra ut

Landbruksdirektør hos fylkesmannen i Telemark, Helge Nymoen, er positiv.

– Mitt inntrykk er at det ser bra ut. Vi har god produksjon i mange områder i fylket, og mange som bidrar til sysselsetting.

Han trekker fram sterke landbrukskommuner, som Skien og kommunene i Midt-Telemark. De største vekstområdene for øyeblikket er fruktproduksjon og produksjon av kjøtt fra storfe. I tillegg har det vært en veldig omstrukturering innen melkeproduksjonen.

– I Telemark produseres det mye melk av ypperlig kvalitet. Det ser bra ut for dem som har lagt om og investert stort der. Det er færre kyr og større produksjon per ku. I tillegg er bøndene flinke til å utnytte kvoteordninga og produsere det de får sjansen til.

Stort potensial

Helge Nymoen

FORNØYD: Landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Telemark, Helge Nymoen, la torsdag fram en statusrapport for jordbruket i Telemark.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Landbruksdirektøren mener Telemark har et veldig stort potensial, med store arealressurser og stor variasjon innen matproduksjon.

– Landet trenger å produsere mer mat i takt med befolkningsøkningen, og der skal Telemark være med, sier han.

Viktig samarbeid

Marit Hoven, rektor ved Nome videregående skole avdeling Søve, var vertskap for landbruksselskapet da de la fram sin verdiskapingsanalyse.

– For oss er det helt naturlig, inspirerende og viktig at vi har en plass i landbruksnæringa. Vi skal utdanne ungdommer for framtida, så det å ha et godt samarbeid om kunnskap som styrker næringa er en hovedmålsetting for oss, sier hun.