Porsgrunn best på natur

Porsgrunn er norges beste kommune på å kartlegge egen natur. Det mener SABIMA, samarbeidsrådet for biologisk mangfold. Porsgrunn konkurrerte mot åtte andre kommuner, og ifølge begrunnelsen har Porsgrunn en helhetlig forvaltning av arealene. Det trekkes også fram at funn av rødlista tresorter har ført til at kommunen har endra valg av veitraseer.