Politistudentar får ikkje jobb

Ferdigutdanna politifolk er fortvila fordi dei ikkje får fast jobb etter utdanning. Over halvparten av studentane med bestått eksamen i fjor er utan jobb, mens frå 2018-kullet fikk bare ni politifolk fast jobb før sommaren, viser tal frå politiet.

Politihøgskolens 2018-kull
Foto: Politihøgskolen