Politimann mener han blir for hardt straffet

Påtalemyndigheten vil bøtelegge og frata politimann fra Telemark førerkortet etter en trafikkulykke.

Politihuset i Skien

MØTES I RETTEN: Politimannen fra Telemark må møte i Tønsberg tingrett for en tilståelsesdom torsdag.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Politimannen mener påstanden er for streng, og dermed møtes partene i retten torsdag.

– Jeg påtar meg all skyld, jeg brøt vikeplikten. Det viktigste for meg er at det gikk greit med jenta, sier han til NRK.

Det var Østlandsposten som først omtalte saken.

10. august i år kjørte mannen, som er ansatt i Sør-Øst politidistrikt, på E18 i Telemark. Han svingte av mot Porsgrunn, skulle inn mot en bensinstasjon og la seg i filen til venstre. I det politimannen svinger mot venstre kommer en 17 år gammel jente på moped, og de to kjører i hverandre.

Mopeden blir liggende delvis oppå panseret på politimannens bil, og hun datt i bakken. 17-åringen ble fraktet til legevakt for sjekk, men fikk ikke andre skader enn noen smerter.

Mener dommen er for streng

Politimannen har sagt seg enig i politiets fremstilling av saken, og dermed går saken som en tilståelsesdom i Tønsberg tingrett. Straffen er derimot politimannen ikke enig i.

Jeg mener forelegget på 10. 000 kroner er for høy, og at fire måneders beslag av førerkortet ikke er riktig. Jeg er enig i politiets fremstilling av saken, men er uenig i vurderingen. Likevel mener jeg at alle skal behandles likt, jeg skal ikke ha noe mildere eller strengere reaksjon fordi jeg jobber i politiet, sier han.

– Så du mener ikke at du bør behandles annerledes fordi du er politimann?

– Nei, på ingen måte. Ikke når det gjelder straff eller tap av førerrett. Jeg har behov for førerkort som alle andre, men dette er ikke noe verre for meg enn for alle andre.

Må behandle alle likt

Politiinspektør Magnar Pedersen i Larvik er den som fører saken mot politimannen i Sør-Øst politidistrikt. Han er uenig i at påstanden er for streng. Pedersen har fått saken på sitt bord fordi den ikke skal håndteres av noen som arbeider nært politimannen i hans daglige jobb.

– Alle kan være uheldige eller uoppmerksomme, men alle må behandles likt, enten de jobber i politiet eller andre etater.

– Så påstanden har ingenting å gjøre med at han er ansatt i politiet?

– Nei, overhodet ikke. Jeg har behandlet denne saken som jeg behandler alle andre trafikksaker, og er av den oppfatning at vi her i Vestfold har vurdert denne saken ut fra hvordan andre trafikksaker er. Om det er Per, Pål eller Espen Askelad så spiller det ingen rolle, sier Pedersen til NRK.