Normal

Politimann får ikkje jobben tilbake

Det sentrale tilsettingsrådet har avvist klagen til den sikta politimannen, som mista jobben etter å ha forklart seg urett for politiet.

Rekonstruksjon i Bamble-saken.

Den sikta politimannen laug for politiet då den 33 år gamle Linn Madelen Bråthen mista livet ved Breviksbrua i Telemark i august i fjor.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Politimannen er sikta for å ha forlatt ein person i hjelpelaus tilstand då den 33 år gamle Linn Madelen Bråthen mista livet ved Breviksbrua i Telemark i august i fjor.

Personalsjef ved Telemark politidistrikt, Gry Solstad, seier at det sentrale tilsettingsrådet i politiet har behandla klagen til politimannen over avskjeden.

– Det sentrale tilsettingsrådet har behandla klagen. Og vedtaket er at klagen ikkje blir tatt til følgje, seier Solstad.

Gry Solstad, personalsjef Telemark politidistrikt

Personalsjef ved Telemark politidistrikt.

Foto: Anders Jølstad

Den sikta politimannen laug for politiet då den 33 år gamle Linn Madelen Bråthen mista livet ved Breviksbrua i Telemark i august i fjor. Han blei først sikta for falsk forklaring.

Den 16. august blei siktinga utvida til forsettleg drap. Linn Madelen Bråthen blei funnen død den 3. august ved Sandøya.

Les også:

Kan gå til retten

Politimannen har fått avskjed av tilsettingsrådet ved Telemark politidistrikt fordi han har forklart seg urett om det som skjedde på Breviksbrua, og har blanda private forhold inn i jobben som politimann.

Men denne avgjerda blei klaga inn for det sentrale tilsettingsrådet. Det sentrale tilsettingsrådet behandlar saker for etatar underlagt Justisdepartementet, Politiavdelinga, og Politidirektoratet (POD) samt namsfogdkontor som ligg direkte under POD.

Sekretariatfunksjonen for det sentrale ansettelsesråd er lagt til Politidirektoratet.

Personalsjefen seier at vedtaket i det sentrale tilsettingsrådet betyr at avskjedsvedtaket til Telemark politidistrikt blir ståande. Og at polititenesmannen får avskjed i næraste framtid.

Alle klageinstansar innan politiet er no brukt opp, men politimannen kan fortsatt reise sak ved domstolane.

Politimeister Rita Kilvær, Telemark Politidistrikt

Politimeister Rita Kilvær ved Telemark politidistrikt.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Fristen for å reise søksmål er åtte veker, seier Solstad.

Forsvarar for politimannen, Arne Lie, seier at hans klient enno ikkje har tatt stilling til om han vil ta avskjedssaka inn for rettsapparatet.

– Har ikkje tillit

I midten av januar i år blei det klart at den da drapssikta politimannen fekk sparken som politimann i jobben ved Telemark politidistrikt. Denne avgjerda klaga politimannen til tilsettingsrådet ved Telemark politidistrikt.

– Tilsettingsrådet meiner at det at vedkomande har erkjent å ha forklart seg urett for politiet og samanblanda polititenesterolla og private forhold i seg sjølv er tilstrekkeleg til å seie at han ikkje har den tillit som skal til for å vere polititenestemann, sa politimester i Telemark politidistrikt, Rita Kilvær til NRK.no den gongen.

I midten av februar kom Riksadvokaten med sin tiltale, som avgjorde at drapstiltalen blei frafalt, og at politimannen kom til å bli tiltalt for å ha forlatt ein person i hjelpelaus tilstand.