Fylkespolitiker: – Første steg mot nedleggelse

SELJORD/LANGESUND (NRK): Politikere, elever og ansatte ved Seljord videregående skole er i harnisk etter forslaget om å flytte medier og kommunikasjonslinja. – Første steg mot nedleggelse av skolen, sier fylkespolitiker.

Seljord vgs reagerer

REAGERER: Politikere, ansatte, elever og tillitsvalgte reagerer sterkt på forslaget om å flytte medier og kommunikasjonslinja fra Seljord til Bø.

Foto: Marie Roksund / NRK

– Dette kan vi rett og slett ikke godta, sier Beate Marie Dahl Eide, fylkespolitiker for Senterpartiet.

Hun reagerer kraftig på forslaget fra fylkesadministrasjonen om å flytte medier og kommunikasjonslinja fra Seljord til Bø.

– Fylkestinget vedtok klart og tydelig før jul i fjor å videreføre denne linja i Seljord. Forsvinner denne linja er det første steg mot en nedleggelse av hele skolen, sier hun.

Trenger ro

Hun mener man trenger ro rundt skolestrukturen i Telemark, og at skolen får lov til å drive uten nedlegginsspøkelset over skuldra hele tiden.

Beate Marie Dahl Eide

Senterpartipolitiker Beate Marie Dahl Eide mener forslaget er første steg mot å legge ned den videregående skolen i Seljord.

Foto: Senterpartiet

– Det er en tøff situasjon å være i, at man stadig trues med nedleggelse, sier Dahl Eide.

Hun får støtte av tillitsvalgt for utdanningsforbundet ved skolen, Gunhild Caspara Grøstad og studierektor Siv Ekre.

– Vi blir slitne av denne stadige kampen mot det vi opplever som et forsøk på nedleggelse av skolen. Det er tungt for de ansatte å høre at man ikke blir verdsatt av administrasjonen, sier de to.

Varaordfører i Seljord fra Høyre, Jon Svartdal mener politikerne må sette ned foten ovenfor administrasjonen.

– Det kan se ut som at forslaget om å flytte medier og kommunikasjonslina er faglig begrunna. Det kan jeg ikke skjønne at er riktig. Her må politikerne sette foten ned, og si at det er politikerne som bestemmer, ikke administrasjonen.

– Ikke et nedleggingsforslag

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal har forståelse for reaksjonene fra Seljord. Han understreker allikevel at forslaget ikke handler om at man ønsker å legge ned den videregående skolen i Seljord.

Helge Galdal

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal avviser at man ønsker å legge ned den videregående skolen i Seljord.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi er opptatt av en helhet i det videregående skoletilbudet i Telemark. Det er bare 11 søkere til denne linja i Seljord, og når medier og kommunikasjon nå blir et studiespesialiseringsfag øker kravene til denne linja. Med så få søkere og et pedagogisk apparat som ikke er rigget for de nye kravene i Seljord, er det bedre å flytte linja til Bø, sier Galdal.

Han vil heller rigge den videregående skolen i Seljord for andre typer fag.

– Vi ser at det er bedre egnet for yrkesfaglige linjer i Seljord, men hvilke konkrete fag vi skal tilby må vi komme tilbake til.

Ingen omkamp med politikerne

Galdal understreker at han respekterer Fylkestingets vedtak om å opprettholde en videregående skole i Seljord fra desember i fjor.

– Vårt mål er ikke en omkamp med politiske vedtak. Vi ønsker å legge til rette for best mulig undervisningstilbud for elevene i Telemark.

Saken skal til politisk behandling, først i administrasjonsutvalget, så i hovedutvalg for kompetanse i fylkeskommunen 10. mai.