Normal

Politiet søker «kjernekarer» for å stoppe voldtekt på fest

Overgrepssentre er takknemlig for kampanjen, og sier at mange av voldtektene i Norge skjer da ofrene er i nærmest bevisstløs tilstand.

Kjetil Rakkestad

Kripos og politidistriktene rundt om i landet satte i dag i gang en kampanje for å stoppe de mange voldtektene som skjer i forbindelse med rus og fest. Kjetil Rakkestad i politiet i Telemark håper at gutter vil bli flinkere til å passe på hverandre.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Kripos lanserte i dag kampanjen «Kjernekar», en holdningskampanje mot voldtekter som skjer i forbindelse med rusmisbruk og fester. Kampanjen er særlig rettet mot menn i alderen i 18 og 35 år og omgangskretsen rundt dem.

Statistikk viser at 40 % av voldtektene som skjer i Norge oppstår i forbindelse med festlige samvær, og at de kommer i etterkant av en frivillig relasjon mellom offeret og gjerningsmannen.

Kripos har engasjert alle politidistriktene rundt om i landet i saken. Kjetil Rakkestad, førstebetjent og del av det seksuelle overgrep-teamet ved Telemark politidistrikt, mener «Kjernekar» er en viktig kampanje, med et budskap som er svært aktuelt i tiden.

– Det er tydelig at rusmidler går igjen i voldtektssammenheng, både hos den fornærmede og gjerningspersonen. Derfor må vi gjøre grep, og kommunisere ut at vi må endre adferd og ta hånd om hverandre.

– Utnytter kontakt

Via kampanjen ønsker politiet å nå bredest mulig ut, via blant annet sosiale medier. Kampanjens Facebook-side har fått 5700 «likes» på det første knappe døgnet.

Førstebetjent Rakkestad mener selve voldtektsbegrepet gjerne er litt misforstått og forenklet i Norge. Det foregår nemlig mye ufrivillig seksualtilnærming i festsammenheng som må karakteriseres som voldtekt.

– Hvis den som blir utsatt for overgrep har sovnet, eller er for full til å gjøre rede for seg, og ikke kan motsette seg den seksuelle kontakten, og noen utnytter den kontakten, så er det å anse som voldtekt, sier førstebetjenten.

Rakkestad mener det er nettopp her «kjernekaren» kommer inn. Han skal passe på kameraten og sørge for at man ikke benytter seg av disse mulighetene.

Les også:

Er tilnærmet bevisstløse

Casper Holmberg, medisinsk ansvarlig ved Overgrepsmottaket i Telemark, er glad for at KRIPOS og politiet tar tak i feltet og gjennomfører denne kampanjen.

– Vi ser at en stor del av voldtektene skjer på nachspiel hvor en eller begge parter er betydelig ruset. De som er alkoholpåvirket og kommer inn her på overgrepsmottaket, har i gjennomsnitt en så høy alkoholpromille at man tilnærmet er bevisstløs, sier Holmberg.

Han ber om at man må være ekstra på vakt de nærmeste ukene og månedene, med julebordsesong og økt festivitas, siden det er mange situasjoner som kan oppstå. Det er viktig at man skal ha det fint i sosialt lag, men man må stoppe i tide.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Casper Holmberg

Casper Holmberg ved Overgrepsmottaket i Telemark syns det er flott at man setter ressurser inn på å stoppe rusvoldtekter. Han sier mange av overgrepene skjer når jentene er i nærmest bevisstløs tilstand Her er han på undersøkelsesrommet på sykehuset, hvor han sikrer spor, gir medisinsk behandling og psykososial oppfølging til dem som har opplevd overgrep.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Våkner naken

Holmberg sier at den typiske saken er at en ung jente kommer til overgrepsmottaket tidlig søndag morgen, hun har våknet naken på en seng og lurer på hva som har skjedd.

Eller det kan være at en venninne har kommet inn i et rom og sett at en annen har hatt sex med henne mens hun har vært så å si bevisstløs.

– Vi har nesten ingen overfallsvoldtekter i Telemark. Man tror at den typiske voldtekten er at noen kommer bakfra eller hopper ut fra buksene og forgriper seg på jentene, men det er først og fremst et Oslo-fenomen. Det er også store mørketall og gråsoner her, sier lege Holmberg.

Hva er en kjernekar?

Også studentene ønsker mer enn gjerne en slik kampanje velkommen. Studenter ved Høgskolen i Telemark som NRK snakker med sier det er på høy tid at man går i bresjen for en sånn sak, og de mener det er et veldig viktig arbeid for tryggheten for jenter.

Se video:

Kripos har satt i gang en kampanje mot voldtekter som skjer i forbindelse med rus og fest. Studentene ønsker kampanjen velkommen.

Studentene ønsker kampanjen 'Kjernekar' velkommen. Studentsamfunnsleder Erik Siljan forteller oss hva han mener ligger i ordet kjernekar.

Og kanskje man via kampanjen også klare å skape et mer ansvarsfullt kameratskap blant mange gutter.

– For litt av et år siden hadde vi en voldtektssituasjon tilknyttet Høgskolen, da kjørte vi «Jentekampanjen», det var en kjempesuksess. Så også denne kampanjen kommer til å få god respons her, det lover jeg, sier Eirik Siljan, leder av studentsamfunnet i Grenland.