NRK Meny
Normal

Samarbeider for å bekjempe kriminalitet

Politiet og konfliktrådet i Telemark, Vestfold og Buskerud er først ute i landet med en egen samarbeidsavtale. Sammen skal de jobbe spesielt med å løse konflikter blant unge.

Konfliktrådet i Nord-Trøndelag

DIALOG: Politi og konfliktråd har stor tro på effekten av at partene i en konflikt møtes.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Konfliktrådene er viktige for politiet for de hjelper oss med å forebygge riktig og med å bekjempe kriminalitet, spesielt blant unge, sier politimester Christine Fossen.

Målet med samarbeidet er å sikre rettssikkerhet og likebehandling i hele Sør-Øst politidistrikt.

Christine Fossen

Politimester Christine Fossen mener økt bruk av konfliktrådene er god samfunnsøkonomi.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Fossen sier ungdom i konfliktrådet kan gjøre opp for det skadeverket de har gjort, eller de kan komme i dialog med den de har kranglet eller kanskje slåss med ute på byen.

– Det er viktig fordi det reparerer skaden bedre enn å få et forelegg.

–​ Det er vel også slik at det spares penger på at saken går til konfliktrådet og ikke til retten?

– Det belaster systemet vårt mindre, og det er god samfunnsøkonomi, Forskning viser at det er bedre å ha en dialog med den en har en konflikt med, eller som har begått et straffbart forhold.

– Mange har stort utbytte av vårt arbeid

Voldssakene øker

Torill Jensen, som er leder av konfliktrådet i Telemark, sier det blir spennende å se hva slags saker konfliktrådet heretter vil behandle.

Torill Jensen

Torill Jensen i konfliktrådet i Telemark er glad for samarbeidsavtalen med politiet.

Foto: Konfliktrådet

– De sakene som har økt de siste årene, er de mer alvorlige sakene, som vold i nære relasjoner.

Når partene får en mulighet til å snakke sammen, sier hun at den som utsetter noen for en krenkende handling, kan forstå effekten av det.

Hun mener likevel at noen av sakene er for store for konfliktrådet.

– Men når en dom er blitt avsagt, kan vi gi råd om hvordan partene skal forholde seg til hverandre i et lokalsamfunn, for det kan være vanskelig, sier Torill Jensen.

Les også: