Vil ha flytende båtsøppel registrert

KRAGERØ (NRK): Store redningsaksjoner, forsikringssvindel og massiv forsøpling gjør at politiet og forsikringsbransjen ønsker et småbåtregister.

Båtvrak

UKJENTE BÅTVRAK: Disse båtene hadde det vært lettere å bli kvitt dersom en visste hvem som eide den.

Foto: Stig Bolme / NRK

Både politiet og forsikringsbransjen ser mange problemer med at ingen har oversikt over hvilke, og hvor mange båter som finnes rundt i landet.

Terje Sandik

Politioverbetjent Terje Sandik mener et obligatorisk småbåtregister hadde gjort jobben deres enklere.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Hvis vi finner båten drivende og motoren er nede, kan vi mistenke at noen har falt over bord, og det i en del tilfeller vil utløse en redningsaksjon, sier politioverbetjent Terje Sandik.

Han sier de da heller ikke har noen mulighet til å ringe eieren for å høre om båten har har slitt seg fra en brygga, er lånt ut, eller er brukt til noe annet.

Utløser redningsaksjoner

For når en båt brenner og politiet ikke vet hvem som eier den, blir et stort apparat kalt ut, og helikopter og dykkere må lete.

I tillegg til tyverier, redningsaksjoner og forsikringssvindel, er det også en kjent sak at omsetning av båter er en hvitvaskingsarena.

Andre båter blir rett og slett forlatt og blir til søppel.

Et miljøproblem

Forsikringsbransjen har lenge kjempet for et nytt småbåtsregister uten å bli hørt.

Geir Trulserud

Geir Trulserud mener et obligatorisk småbåtregister er en forutsetning for vrakpant.

Foto: CF Wesenberg, CF Wesenberg, CF W / Finans Norge

Geir Trulserud er leder for skadeforsikring i Finans Norge og sier at det å bekjempe forurensing blir stadig viktigere.

Han mener problemet er stort og økende, og at det blir senket ganske mange båter også i sjøen.

Disse båtene lever nesten til evig tid før de går i oppløsning. Når det ikke er et obligatorisk småbåtregister, får vi heller ikke på plass en fornuftig returordning for småbåter.

Miljødirektoratet vil gjøre det gratis å vrake båter

Tidligere obligatorisk

Småbåtregisteret ble opprettet i 1998, og det ble da registrert 340.000 båter, men Bondevik II-regjeringen gjorde den frivillig fra 2003.

Det skyldte blant annet motstand hos båtfolket som fryktet at denne registreringen ville føre til nye avgifter.

Etter dette har det vært frivillig å registrere båter under 15 meter hos blant andre Redningsselskapet

Enkelte båteiere har vært skeptiske til å de må betale en årsavgift.

De fleste forsikringsselskaper krever at båten er registrert for å få forsikring, og det samme gjelder flere båtforeninger og havner. Havnesjefen i Tønsberg tror ikke politikerne tør innføre ordningen på nytt.

Kommunen får regninga

Havnefogd i Kragerø Svein Arne Walle ønsker også et obligatorisk småbåtregister.
Ofte er det kommunen som sitter igjen med regninga når en båt blir liggende forlatt ved en brygge.

– Vi ser også at det blir en større mengde med eldre båter, og noen forlates, dessverre. De må tas hånd om og destrueres, og da blir vi sittende igjen med kostnaden på det.

Politi med båtvrak

Politioverbetjent Terje Sannik med en gammel småbåt som er forlatt og ikke registrert.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK