NRK Meny
Normal

Hedda Foss Five: – Argumentene har store mangler

– Det er en rekke mangler i politidirektoratets forslag om å legge senteret i det nye politidistriktet til Drammen. I dag kommer Politidirektoratet på befaring i Skien.

Politihuset i Skien

– Politihuset i Skien kan utvides og gi plass til det nye senteret i politidistrikt Sør-Øst, mener Skiensordføreren.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi er tydelige og vil hjelpe politidirektoratet til å ta en så viktig beslutning.

Det sier Skiens ordfører Hedda Foss Five.

Politikerne mener de har gode argumenter for å la Skien bli senteret i politidistriktet Sør-Øst, understreker hun.

Hedda Foss Five

– Idag er vi tydelig på at Skien er det beste og billigste sted for senteret i det nye politidistriktet, sier Skiensordfører Hedda Foss Five.

Foto: Tom Andersen / NRK

Onsdag kommer politidirektoratets folk på befaring, blant annet fordi de er kritisert for ikke å ha vært i Grenland før de kom med sitt forslag.

Les også:

– Grenland er best

– Skien er det klart beste alternativet, både når det gjelder lokaler og plassering i forhold til Drammen og i forhold til avstanden til senteret i nabodistriktet i Kristiansand, blir det påpekt.

Representantene fra direktoratet kommer til å få høre argumenter som at Skien kan bli det billigste alternativet fordi her ligger et forholdsvis nytt politihus i Skien, som kan utvides.

Det bortimot tomme politihuset i Porsgrunn kan bli tatt i bruk igjen, og brannvesenets nye 110-sentral i Skien kan samlokaliseres med eller samarbeide nært med politiets operasjonssentral.

Politihuset i Porsgrunn

Et av argumentene for å få politisenteret til Grenland er å ta i bruk det tidligere politihuset i Porsgrunn igjen, i tillegg til politihuset i Skien.

Foto: Tom Andersen / NRK

Kan bli dyrt

Grenlandspolitikerne etterlyser også kostnadsoverslag for alternativene til senter; Drammen, Tønsberg og Skien.

– Det var også noe politidirektøren innrømte. Stort press fra Stortinget om å levere denne saken og mangelfull helhetsinnsikt, gjør at en ikke har fått beregna alle kostnadsmessige konsekvenser.

Det er jo dumt, hvis det ruller millioner av kroner i merkostnader i ettertid, understreker Foss Five.

Les også:

– Grov forsømmelse

I tillegg peker hun på at politidirektoratets forslag er lite i samsvar med rikspolitiske retningslinjer om å etablere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Telemark fått få statlige arbeidsplasser de siste åra.

– Dette er kanskje den groveste forsømmelsen som er gjort i prosessen så langt. Stortinget er jo tverrpolitisk opptatt av å legge statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

Da blir det jo med en viss ironi når en ser lokaliseringer tett opp mot Oslo. Det er så ille at Stortinget burde sagt noe i den forbindelse.

Nærhet til industrien

Five peker videre på nærhet til storindustrien i forhold til risiko for storulykker. Da er det fordel med en politimester og et senter nær beredskapen i industrien.

Grenland har etter hvert gode vei og jernbaneforbindelser. Foss Five ser heller ingen problemer med å rekruttere politifolk til Grenland.

Samler fakta

Politidirektoratet vil ikke svare i et intervju, men sier at de går åpent ut og vil høre alle argumenter før endelig beslutning om politisenter blir tatt. Alle som vil, kan si sin mening.

– De kan ha fakta og vurderinger som blir viktige når vi skal ta den endelige avgjørelsen, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet.

Politidirektoratet mener også at de har god oversikt over bygningsmassen for et politisenter, enten i Drammen, Tønsberg eller Skien.