NRK Meny
Normal

– Tida er over for Telemarksbiblioteket

Grenlandskommunene vil flytte det fra Ulefoss til Skien. Men resten av fylket sier nei.

Telemarksbiblioteket

SPLITTER FYLKET: Det blir nå kamp om hvor fylkesbiblioteket i Telemark skal ligge

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Det går fram av en høringsrunde som ble avsluttet denne måneden.

Fylkeskultursjef Geir Berge Nordtveit sier alle kommunene er enige om å splitte opp dagens struktur.

Geir Berge Nordtveit

Fylkeskultursjef Geir Berge Nordtveit mener tida er gått fra samlokalisering av fylkesbiblioteket og folkebiblioteket i Nome.

Foto: Eva Susanne Drugg/Telemark fylkeskommune

– Tida for Telemarksbiblioteket og samarbeidet med Nome folkebibliotek og fylkesbiblioteket er slutt, slik at fylkesbiblioteket blir en selvstendig fylkeskommunal enhet.

Telemarksbiblioteket har alltid ligget på Ulefoss og har i dag åtte medarbeidere. Men det kan nå bli kamp om hvor det skal ligge. Grenlandskommunene vil ha det til Skien.

– De større kommunene støtter dette med unntak av Notodden. Sammen med vest-telemarkskommunene synes de det er fornuftig at et fylkesbibliotek også har nærhet til et folkebibliotek.

Ny teknologi og nye oppgaver

Ifølge fylkeskultursjefen er grunnen til at det nå ble laget en rapport teknologisk utvikling og nye statlige føringer for hva som er oppgavene til et fylkesbibliotek.

Dette innebærer endringer i struktur og oppgaver.

– Nome kommune vil måtte etablere sitt eget folkebibliotek med egen biblioteksjef, og fylkesbiblioteket vil ikke lenger ha noen egen boksamling, men ha ansvar for et transportsystem mellom bibliotekene i Telemark.

Tor Erik Baksås

Tor Erik Baksås fra Senterpartiet synes det er synd at fylkesbiblioteket splitter Telemark.

Foto: Senterpartiet

Fylkestingsrepresentant Tor Erik Baksås (Sp) har engasjert seg som en sterk forkjemper for å beholde Telemarksbiblioteket på Ulefoss og er ikke overraska.

– Denne saken har helt siden starten vært lagt opp slik at en skulle kunne legge ned fylkesbiblioteket og flytte det til fylkeshuset i Skien. Det er den klassiske konflikten mellom Grenland og resten av Telemark, og jeg synes det er synd at denne sentraliseringa fører til splittelse i Telemark.

– Et fylkesbibliotek uten bøker

Han mener mye historie vil gå tapt ved en flytting fra Ulefoss til Skien.

Dessuten blir det et underlig flyttelass.

– Et viktig tjenestetilbud for publikum vil gå tapt dersom en lager et fylkesbibliotek uten bøker, sier Tor Erik Baksås.

Telemarkspolitikerne skal nå avgjøre hvor fylkesbiblioteket skal ligge.

Først ute er de nye fylkespolitikerne i hovedutvalget for kultur på sitt første møte 5. november. Deretter går saken til videre politisk behandling på fylkestinget i desember.