500 ledige plasser i Norge – fikk likevel beskjed om at han måtte sone i Nederland

44-åring ville sone i Norge, men fikk avslag. Kriminalomsorgen ombestemte seg etter NRK-artikkel.

Lukket avdeling ved Tromsø fengsel

KRIMINALOMSORGEN SNUDDE: Det var i alt 76 ledige plasser i Tromsø fengsel og de andre soningsstedene i Kriminalomsorgen region nord i mars 2018.

Foto: Sverre Lilleeng / NRK

Advokat Eskild Freibus klient var reiseklar mot sin vilje. Han ønsket å sone i nærheten av familien sin.

– Min klient ville aller helst sone i Tromsø fengsel, men fikk beskjed om at det er trangt om plassen, sier Freibu. Det syntes han var uakseptabelt etter å ha lest på nrk.no om alle de tomme plassene i Norge.

Soningskøene i Norge er borte. Det er mye på grunn av avtalen med Nederland fra 2015. I september 2018 er det slutt på denne muligheten. Fortsatt sender kriminalomsorgen domfelte til Norgerhaven fengsel i Nederland. I mellomtida står flere hundre celler i Norge tomme.

Klar for utreise

44-åringen hadde begynt soninga av dommen for grovt bedrageri og underslag. Han ble sendt fra Tromsø til Ullersmo fengsel i Oslo tirsdag 13. mars. Derfra skulle han videre til Nederland og videre til Norgerhaven i løpet av få dager.

Freibu sendte en stevning til Oslo tingrett for å få omgjort vedtaket som allerede var klaget inn én gang og avslått av Kriminalomsorgen. Han pekte på flere grunner til å sone ferdig i Norge fram til en mulig løslatelse i januar 2019. NRK-artikkelen ble sendt med som vedlegg til stevningen.

Kriminalomsorgen har etter en konkret helhetsvurdering kommet til at det på grunn av plassmangel er nødvendig å overføre innsatte til Norgerhaven fengsel.

Saksbehandlere i Kriminalomsorgen region øst

– Saken var helt absurd, sier Freibu.

Eskild Freibu

Advokat Eskild Freibu tror at advokathjelp eller ikke kan være årsaken til at noen slipper å sone i Nederland.

Foto: Advokatfirma Freibu AS

Etter det han kaller en uvanlig rask saksbehandling fikk klienten plutselig en positiv beskjed:

Det blir ingen tur til Nederland, men til Bodø fengsels avdeling i Fauske der det er muligheter for åpen soning.

Forskjellsbehandling?

Freibu er fornøyd på vegne av klienten sin, men allikevel betenkt. Han tror det kan oppstå en forskjellsbehandling av innsatte som ikke vil til Nederland. Hvis de ikke får advokathjelp, kan de gå glipp av muligheten til å fullføre soninga i Norge.

Jorid Midtlyng.

Regiondirektør Jorid Midtlyng peker på at det er politikerne som har bestemt at kriminalomsorgen skal bruke soningsplassene i Nederland.

Foto: Jørn Adde © Trondheim kommune

Regiondirektør Jorid Midtlyng i Kriminalomsorgen region nord tilbakeviser dette.

– Jeg har ikke sett noen statistikk som viser at det er en forskjell om innsatte har advokathjelp eller ikke, sier hun og regner med at alle får en likeverdig behandling.

Lukket og åpen soning

Hun kan ikke kommentere den konkrete saken spesielt, men sier at det burde vært unngått at noen blir vurdert for lukket soning i Norgerhaven når de egentlig er kvalifisert for åpen soning i Norge.

Heidi Bottolfs i Kriminalomsorgen region øst forklarer at det kan komme nye opplysninger mens de innsatte venter på transport fra Ullersmo til Nederland.

Ingen i kriminalomsorgen kan kommentere hvorfor ikke muligheten for åpen soning ble vurdert for 44-åringen mens han fremdeles satt i Tromsø fengsel.

Uansett åpen eller lukket soning: fra 1. september kan det bli trangt om plassen i norske fengsler igjen.

Ledige soningsplasser

Antall ledige plasser

Beleggsprosent

Fotlenker (i bruk/kapasitet)

Region sør

137

81,4 prosent

32 ledige lenker (62/94)

Region vest

72

85,3 prosent

25 ledige lenker

Region sørvest

51

90 prosent

30 ledige lenker (53/83)

Region øst

168

92 prosent

41 ledige lenger (128/169)

Region nord

76

83,2 prosent

26 ledige lenker (62/88)

Totalt

504

86,38 prosent (gjennomsnitt)

154 ledige lenker

Jan-Erik Sandlie

Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Jan-Erik Sandlie sier plassene i Nederland er beregnet på soning med høyt sikkerhetsnivå. Mange av de ledige plassene i Norge gjelder åpen soning.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK